x

Holbæks maritime hjerte

Pressemeddelelse

14. oktober 2013

Holbæk Kommune vil puste nyt liv i det gamle skibsværft på havnen, så det bliver Holbæks maritime byrum.

test

Den gamle røde værftsbygning af træ, ophalerbeddinger og omkringliggende arealer på Holbæk Havn får nu nyt liv. Holbæk Kommune har rejst midler til at forvandle det gamle skibsværft. I fremtiden skal det være et kulturelt byrum, der binder by og fjord tættere sammen og samtidig danner ramme for både uddannelse, fritidsaktiviteter og maritime aktiviteter.

”Det er med stor glæde, at vi nu kan sige, at projektet er finansieret. Kommunen har givet 1,4 millioner kroner i budgettet for 2014, og fondene har valgt at støtte det gode projekt”, siger Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fonde til almene Formaal har doneret 10,9 mio. kr., Realdania har støttet med op til 6 millioner kroner, og dertil er projektet finansieret med 2,6 mio. kr. fra det nedlagte HE-Kollegiet.

Unikt gammelt værft

Værftet skal byde på moderne muligheder for kulturel udfoldelse, men en grundsten i projektet er også at fastholde det maritime udtryk og understøtte det maritime miljø. Blandt andet ved at stille beddinger og plads til reparation af småbåde til rådighed. Det gamle skibsværft med ophalerbeddinger er fra slutningen af 1930’erne og meget specielt, fordi der er bevaret meget få værfter af den slags i Danmark.

”Det er glædeligt, at det gamle skibsværft nu kan et få et nyt indhold, som et kulturelt samlingssted i Holbæk.  Det er vigtigt, at den bedste del af bygningsarven i Danmark bliver genanvendt og aktiveret, sådan som det nu sker i Holbæk. Det er med til at sikre at bygningsarven bevares, men også udvikler sig”, siger projektleder Eske Møller, Realdania. 

Det bliver ikke kun holbækkere, der får glæde af det restaurerede værft. Antallet af den slags værfter i Danmark kan tælles på en hånd, og det vil være interessant for blandt andre træskibsentusiaster at komme til Holbæk med deres skib.

”Beddinger af den slags bliver nødvendige i fremtiden, fordi der sejler mange træskibe rundt, der skal på bedding for at blive vedligeholdt. Så det er vigtigt at bevare et sted, som er med til at bevare træskibene som en del af vores maritime historie”, siger arkitekt Ulla Lunn fra A. P. Møller Fonden.

Uddannelse, cafe og fritidsliv under samme tag
Den store hal renoveres nænsomt, så den stadig fremstår i sin oprindelige stil, og skal siden huse blandt andre Holbæk Klatreklub. Derudover skal Nordvestsjællands Produktionsskole også have til huse og holde undervisning.

Hallen skal også rumme en cafe, og det skal være muligt at restaurere mindre både i den store hal, der skal indrettes med både opvarmede og uopvarmede afdelinger. En sommerdag skal portene i den store værftsbygning kunne åbnes, så der bliver udeservering i cafeen og mulighed for alle for at bruge hallen som opholdsrum.

- Det er en unik mulighed for at bringe folk sammen på tværs af fagområder og interesser, og placeringen på havnen på grænsen mellem fjorden og byen giver nogle fantastiske rammer. Jeg ser det som et fremtidigt mødested for borgere og gæster, der vil opleve ”byen ved fjorden”, se forskellige aktiviteter eller bare nyde havnen og den flotte udsigt, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Alle havnens brugere får glæde af de nye faciliteter, da der også bliver indrettet toilet- og badefaciliteter. En facilitet, der i mange år har været savnet på havnen – især af gæstende lystsejlere. Der vil også være mulighed for at holde større arrangementer både indendørs og udendørs omkring værftet – her er det op til byens borgere, at være med til at udfylde rammerne. Det istandsatte værft vil i fremtiden fungere som det naturlige omdrejningspunkt for mange forskellige aktiviteter.