x

Hospicegården Filadelfia kan nu holde rejsegilde

Pressemeddelelse

13. august 2009

Byggeriet af det kommende Hospice i Dianalund er nu så langt fremme, at man kan holde rejsegilde torsdag 20. august 2009 kl. 14.30 på adressen: Elmevej i Dianalund. Hospicegården Filadelfia forventes at stå færdig til indvielse i januar 2010.

Hospicegården Filadelfia ligger i Dianalund, tæt ved Sorø på Sjælland. Hospicet bliver opført i tilknytning til Filadelfia, som er en selvejende institution, der arbejder med løsninger inden for sundheds- og socialsektoren. Filadelfia har stillet et smukt område til rådighed for Hospice Filadelfia, og en unik komponent i byggeriet er terapihaven, der med sine fantastiske rammer vil blive til stor glæde og gavn for først og fremmest patienterne, men også for de ansatte og de pårørende. I planlægningen af haven vil erfaringer fra andre terapihaveprojekter blive inddraget.
 
Projektet omfatter et hospice med 12 pladser på 1870 m2 samt udenomsarealer med haveanlæg, terapihave, indkørselsvej og p-pladser.
 
Helt fra begyndelsen er de fysiske rammer blevet tænkt ind som en central del af den palliative behandling på det kommende hospice. Alle værelser får privat terrasse, og de er indrettet med fleksible møbleringsmuligheder.
 
”Det er meget glædeligt, at vi nu kan se, at vi får et fantastisk flot og spændende hospice, der opfylder næsten alle vore drømme. Byggeriet er så langt fremme, at man får et klart indtryk af, hvad det er for et hus, vi her får,” siger Flemming Christensen, direktør for Filadelfia. – ”Vi glæder os selvfølgelig endnu mere til januar, hvor vi kan få indviet huset og herefter komme i gang med det egentlige: at give et meget kvalificeret tilbud i usædvanlig flotte og varme rammer til meget alvorligt syge mennesker. Det er et meget vigtigt tilbud, som mange i vores landsdel har længtes meget efter.”
 
”Filadelfia Hospice er et eksempel på, hvordan arkitekturen og den fysiske indretning fra begyndelsen bliver tænkt ind som en faktor, der kan tilføre ekstra kvalitet til hospice-arbejdet,” siger Marianne Kofoed, projektleder i Realdania. – ” Det er vores ønske at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at de gode intentioner bag hospice-filosofien smelter sammen med udformningen af de konkrete fysiske rammer. Hospicet bliver opført efter designprincipperne i modelprogrammet “Program for Det Gode Hospice i Danmark”, og det tager udgangspunkt i erfaringerne fra Hospice Djursland – det første hospice her i landet, der blev bygget efter programmet for Det Gode Hospice.”
 
Realdania har afsat 8 mio. kr. til udviklingen af Hospicegården Filadelfia. Totalentreprisesummen for Hospicet lyder på 31,5 mio. kr.
 

Yderligere oplysninger
Flemming Christensen, direktør Filadelfia, tlf.: 61 55 78 30
Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, tlf. 70 11 66 66

 

 

Faktaark - Hospicegården Filadelfia
 
Det Gode Hospice i Danmark
Realdania vil med kampagnen Det Gode Hospice undersøge og vise, hvordan arkitekturen og de fysiske rammer kan spille sammen med hospicefunktionen og dermed være med til at understøtte den menneskelige omsorg i en svær tid.
 
Kampagnen er båret af et ønske om at skabe fornyelse i det danske institutionsbyggeri. Målet er at få rammer, indhold og behov til at smelte sammen i enhed, som både menneskeligt, fagligt og arkitektonisk støtter op om de mennesker, der skal bruge hospice, dvs. patienter, pårørende, frivillige og personale.
 
Der er udarbejdet en rapport, Programmet for Det Gode Hospice i Danmark, som påviser det potentiale, der ligger i at arbejde bevidst med udformningen af de fysiske rammer, så disse fungerer som et aktivt element, der er med til at forhøje livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved livets afslutning. Samtidig kan de fysiske rammer også understøtte det vidensintensive arbejde, der bliver udført af de ansatte ved hospice og i de palliative teams.
 
Programmet for Det Gode Hospice er rettet mod rådgivere, beslutningstagere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale hospiceprojekters styregrupper, og det er tanken, at det kan bruges som inspiration, opslagsbog og tjekliste for fremtidige hospiceprojekter rundt om i landet.
 
Rapporten er udarbejdet på initiativ af Realdania og i samarbejde med SIGNAL arkitekter, Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse og en række palliative organisationer og videnspersoner. Formand for projektets styregruppe er Anne Nissen, afdelingschef i Kræftens bekæmpelse.