Hovedbyer på Forkant

Med en pulje på 73 mio. kr. vil vi undersøge, om vi sammen med kommuner i yderområderne kan skabe nyt liv i hovedbyernes bymidte gennem strategisk planlægning, nye tværgående samarbejder og udvikling af stedbundne potentialer.

Tema

I 2017 lød startskuddet for vores indsats for at få Hovedbyerne på Forkant med lanceringen af en pulje på 73 mio. kr. Puljen bliver uddelt gennem to calls.

Hovedbyer kan blive dynamoer i yderområderne

Deadlines for ansøgninger

Første call blev lanceret i 2017 med deadline for kommunale interessetilkendegivelser august 2017 og deadline for endelige ansøgninger i februar 2018.

Andet call har deadline for interessetilkendegivelser i Q3 2018 og deadline for endelige ansøgninger primo 2019.

Følg med her på siden, i vores nyheder og på LinkedIn for sidste nyt om de endelige datoer for deadlines.

Hvem kan søge?

 Alle kommuner i yderområderne, der ønsker at styrke deres hovedby.


Hvad er en hovedby?

En hovedby er i denne sammenhæng defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området.


Vi har fokus på hovedbyerne i yderområderne, for netop hér ser hovedbyerne ud til at kunne blive en særlig vigtig motor for en udvikling. Fra 2006 til 2016 er 13 hovedbyer vokset, selvom kommunen som helhed har haft faldende befolkningstal.
 

Hvad støtter vi?

I første call støtter vi både strategiplaner og realiseringsprojekter. I andet call støtter vi realiseringsprojekter.

Vi kender ikke på forhånd svaret på, hvad den gode løsning er for netop jeres hovedby og kommune, og ser frem til at modtage jeres bud. Centralt for os er dog: 

 • Vi forventer, at projekterne er strategisk forankret og viser nye modeller for samarbejde mellem flere af byens mange forskellige aktører
 • Vi forventer, at projekterne er realiserbare
 • Vi ser gerne, at I udvikler bymidten med udgangspunkt i det stedbundne potentiale – noget særegent ved byen eller et større området.

Og vi håber, at I tænker nyt og stort - ikke i forhold til at øge befolkningstallet, men værdien af hovedbyernes byrum til gavn for alle, der bor, arbejder eller besøger byen. Projekterne kan fx arbejde med at...:

 • Transformere eller på anden måde skabe nyt liv i funktionstømte ejendomme
 • Øge aktiviteten på hovedgaden gennem nye institutioner eller funktioner
 • Fastholde og styrke de bærende værdier i bevaringsværdige kulturmiljøer

Gode eksempler

Se vores temaside om hovedbyer for gode eksempler på, hvordan andre kommuner har arbejdet med udvikling af bymidten:  

 Hovedbyer

Støttede projekter i første call

31 kommuner tilkendegav i efteråret 2017 interesse i at deltage i et call, som er første runde af Realdanias indsats for at bidrage til at styrke hovedbyer i yderområder. Heraf ansøgte 14 kommuner. 11 byer fik i april tildelt støtte til projekter. Det er byerne:

 • Hobro. Støttebeløb: 550.000 kr. Forundersøgelse
 •  Aabybro. Støttebeløb: 500.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Vordingborg. Støttebeløb: 7,8 mio. kr. Realiseringsprojekt
 • Thisted. Støttebeløb: 250.000 kr. Forundersøgelse
 • Rudkøbing. Støttebeløb: 250.000 kr. Forundersøgelse
 • Varde. Støttebeløb: 300.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Odder. Støttebeløb: 625.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Kalundborg. Støttebeløb: 500.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Haderslev. Støttebeløb: 750.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Assens. Støttebeløb: 1.055.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Aabenraa. Støttebeløb: 1,7 mio. kr. Strategisk bydelsplan

 

 

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2017

Kontakt

Björn Emil Härtel Jensen Projektleder

 • Data og analysegrundlag

 • Nyheder

 • Relaterede projekter

 • Værktøjer

Analyser og datagrundlag

Analyser og datagrundlag

Vi har fået udarbejdet og støttet en række analyser og metoder, som til sammen udgør et vigtig grundlag for vores indsats ’Hovedbyer På Forkant’ 

Hovedbyerne på forkant

Af analysechef Henrik Mahncke, 2017. 
Her har Realdanias analysechef samlet en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer På Forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra Danmarks Statistik og viser bl.a. en tydelig dobbelturbanisering i Danmark. Ved spørgsmål kontakt analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk

Detailhandelen og bymidterne – udvikling og udfordringer
Af ICP 2017. 
Heri har Institut for Centerplanlægning (ICP) analyseret detailhandlens udvikling og betydning for bymidten med udgangspunkt i eksisterende analyser og viden om detailhandelsforhold. Rapporten lægger samlet op til, at kommunerne nøje bør overveje deres bymidtestrategier, hvis de vil fastholde liv og aktivitet i byernes centrum.Kommuner på Forkant

Af Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania, 2017.
I 2014 gik staten, KL og Realdania sammen om kampagnen ’På Forkant’, med fokus på, hvordan kommunerne udenfor de største byer kan sætte gang i en langsigtet tilpasning, omstilling og udvikling. 25 kommuner udviklede strategiplaner som del af kampagnen og flere arbejdede med byer som drivere for udvikling. Se f.eks. temaet om ’differentieret udvikling’ på side 30 for mere viden om byer som ’drivere’. 


Stedet tæller

Af Realdania, 2017.
I denne publikation kan du komme tættere på Realdanias erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i de danske yderområder. 


Værdien af bygningsarven

Af Incentive 2015.
Bygningsarven kan være med til at skabe nyt liv i yderområderne. Og det kan betale sig – også økonomisk – at værne om og udvikle bygningsarven. Et eksempel er Ribe, hvor 2/3 af turistovernatningerne skyldes bygningsarven. Det viser analysen ”Værdien af bygningsarven”, som konsulenthuset Incentive og BARK Rådgivning har udført for Realdania.

 

Relaterede projekter Se alle projekter

Odsherred 2025

Vendsyssel Teater

Svendborg Bymidte

Værktøjer

Værktøjer

Rundt om i landet findes fine, bevaringsværdige huse og bygninger, som samlet set udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie. Kulturmiljøerne kan være løftestang for udvikling - også i hovedbyen.Arkitektskolen Aarhus har med støtte fra Realdania udviklet en metode til screening af kulturmiljøer, SAK, der gør det muligt at udpege og udvikle særligt værdifulde kulturmiljøer. 

Screening af kulturmiljøer på aarch.dk
Af Arkitektskolen Aarhus 2017

 

 

{{ title }}

{{ description }}