Hulehøjgård har fået en ny avlsbygning til korn og frø, som tilpasser sig områdets unikke landskab.

Målet med byggeriet på Hulehøjgård har været at indpasse bygningens udseende og placering i det fredede landskab.  

Hensynet til landskabet og fredningen er lykkedes til fulde. Bygningsanlæggets skala samt materiale- og farvevalg bidrager positivt til området.

Hulehøjgård er det andet realiserede vinderprojekt i forbindelse med vores Idékonkurrence med fokus på ”Fremtidens Landbrugsbyggeri”.

Fremtidssikret på alle måder

I dag fremstår projektet som et godt eksempel på, at moderne og rationel landbrugsdrift kan forenes med miljø-, natur- og landskabsinteresser. Den elegante arkitektur betyder, at bygningens volumen er cirka 30 procent mindre end traditionelle landbrugshaller - til gengæld er indretningen gennemtænkt således, at al pladsen udnyttes optimalt.

Hallen, som i virkeligheden er to adskilte haller med en gårdsplads imellem, fungerer som driftsbygning til kornopbevaring, tørringsanlæg, frøopbevaring, værkstedsfaciliteter, maskinhal og medarbejderfaciliteter.
Og der er tænkt mange aspekter ind i laden – også bæredygtigheds og genbrugsaspektet

Mere om kampagnen:

Fremtidens Landbrugsbyggeri

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2006
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2009

Kontakt

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Frederikssundsvej 108

3670 Stenløse

Relaterede projekter Se alle projekter

Højgården på Sejerø

Biogasanlæg – arkitektur og landskab

Sønderskovgård

Vejlskovgård

{{ title }}

{{ description }}