x

Husmandsstedet på Mageltving Møllevej nær herregården Pederstrup på Lolland er opført sidst i 1770’erne og et af ganske få tilbageværende eksempler på den særlige lollandske egnsbyggeskik, hvor man tækkede gavlene. Den fritliggende ejendom er opført af grev Reventlow til Kristianssæde i tiden lige før landbrugsreformerne og måske det ældst bevarede husmandssted i landet. Huset er fredet og indgår i Realdania By & Bygs samling som et eksempel på en særlig egnskarakteristisk byggeskik.

Husmandsstedet på Mageltving Møllevej er et udtryk for en traditionel lollandsk byggeskik, hvor den øverste del af gavlen er tækket – en egnsbyggeskik som ikke findes andre steder i landet, og som efterhånden er et meget sjældent syn også på Lolland. Bindingsværket er rigt på kraftigt egetømmer, der sammen med tavlene er kalket over stok og sten, som man oprindeligt gjorde på Lolland. Taget er afsluttet med en såkaldt ’holstensk mønning’ – en tradition man på Lolland havde tilfælles med sønderjysk bindingsværk. 

I dag findes kun seks fredede husmandssteder i hele Danmark. De små og ofte fattigt udstyrede huse er med tiden og øget velstand bygget om eller revet ned. At dette husmandssted endnu står så intakt både i grundplan men også indretning med de oprindelige fyldningsdøre, gerichter, låsekasser, bemaling og gulve er helt enestående.

Husmandsstedet på Mageltving Møllevej er opført i tiden inden landbrugsreformerne af den fremsynede og reformvenlige godsejer Christian Ditlev Frederik Reventlow til landstedet Kristianssæde på Lolland. Greven, der senere også blev statsminister, gik stærkt ind for oplysningstidens idealer og gennemførte meget tidligt tiltag, der forbedrede forholdene for hans fæstere. I den forbindelse opførte han sidst i 1770’erne fire små, fritliggende ejendomme på Mageltving Møllevej. Hvert hus fik et mindre jordtillæggende med den tanke, at de forarmede husmænd, der ofte gik som daglejere, fik mulighed for at forsøger sig selv.

Læs mere om Realdania By & Byg

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Ejendommen

Husmandssteder er et af de meget få tilbageværende eksempler på den lollandske egnsbyggeskik, hvor man tækkede ikke blot taget men også overgavlene, der i øvrigt her er halvvalmede. Den nederste del af den tækkede gavl rager lidt ud fra facaden – denne udkragning kaldes ’skynen’. Under skynen kunne bønderne hænge deres redskaber, som derved var beskyttet af vind og vejr. Engang var disse gavle almindelige på Lolland – dog ikke i resten af landet – men i dag er der kun ca. en håndfuld tilbage.

Husets stråtag er afsluttet med den såkaldte ’holstenske mønning’ – der udover på Lolland også har været anvendt i Sønderjylland. Her er taget syet sammen uden egentlig mønning.

Og der er flere relationer til det sydligste Danmark i det, selve bindingsværket på Lolland altid har været meget rigt på træ ligesom i de sønderjyske og fynske egne i modsætning til fx bindingsværk på Sjælland og i Vestjylland. Husmandsstedet på Mageltving Møllevej er således opført med fodrem, dokker, løsholter og skråbånd. Stolperne står tæt, og det hele er udført i kraftigt egetræ.

Bindingsværk varierer meget fra den ene landsdel til den anden, nogle gange fra egn til egn; og det gælder også bemaling. På Lolland har man haft for vane at kalke gårde og huse ’over stok og sten’, som betyder, at både træ og tavl kalkes samme farve, så huset står mere homogent i udtrykket. Således er også det lille husmandssted kalket. 

Husmandsstedet består af to længer vinkelret på hinanden. Den nord-syd vendte længe indeholdt oprindelige en lade mod nord, et forstue-køkken med ovn, en stue med bilæggerovn og derefter en forgang, et kammer og en forstue. Længen er på 70 m2. Den øst-vest vendte længe var indrettet med hønsehus, stald, lo og svinesti.

Restaurering

Når håndværkerne i september rykker ind i det lille husmandssted på Lolland bliver det med det formål at sikre så meget af det autentiske og historiske hus som muligt. For at sikre huset en bæredygtig drift fremadrettet skal huset på mest skånsom vis indrettes, så det kan anvendes som udlejningsbolig for en privat lejer. 

Realdania By  & Byg overtog huset den 1. september 2019 og først herefter vil en egentlig plan for restaureringen blive lagt. Helt overordnet skal husets træværk, tavl og stråtag gennemgås, det historiske interiør sikres, og husets tekniske installationer udskiftes. 

 

Galleri

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}