x

Ildsjæle fra hele landet i kapløb om projektmidler

Pressemeddelelse

22. januar 2013

Ikke mindre end 218 lldsjælegrupper har meldt sig på banen for at få del i Realdania-kampagnen Byggeriets Ildsjæles støtte til at gøre deres idéer til virkelighed. Ansøgningsrunden, som netop er afsluttet, har fået ildsjæle fra hele landet til at myldre frem med gode idéer til projekter, der kan skabe udvikling, sammenhold og bedre livskvalitet lokalt. De op til 30 vinderprojekter støttes med i alt 12,5 mio. kr. og bliver offentliggjort i løbet af marts.

test

Hvad enten det handler om at bevare en vigtig historisk bygning, forskønne gaden eller skabe nye, grønne åndehuller midt i storbyen, er ildsjælene med til at skabe gode rammer for livsudfoldelse både i byen og på landet. Ildsjælsprojekter bygger på virkelyst, passion og ægte omsorg for steder og mennesker, og over hele landet arbejder tusindvis af mennesker hver dag frivilligt for det, de brænder for. Ildsjælene ser byens blinde pletter, de løser problemer, som det øvrige samfund ikke har ressourcer til at tage sig af, og for små midler skaber de ofte store forandringer.

Med Byggeriets Ildsjæle vil Realdania gerne støtte op om denne indsats, og målet med kampagnen er derfor at fremme ildsjælenes arbejde med det byggede miljø til gavn og glæde for de lokalsamfund, hvori projekterne indgår.

Ildsjæle er samfundets helte

Gennem to ansøgningsrunder har frivillige ildsjæle kunnet søge støtte til at føre deres idéer ud i livet. En ny ansøgningsrunde er nu afsluttet, og Byggeriets Ildsjæle har modtaget i alt 218 ansøgninger fra hele landet. Med bistand fra et fagligt bedømmelsesudvalg udvælger Realdania nu op mod 30 projekter, der skal deles om de 12,5 mio. kr., som er afsat. Resultatet bliver offentliggjort i løbet af marts, og Christian Andersen, projektleder i Realdania, ser frem til at udvælge vinderne blandt de mange indkomne idéer:

”Ildsjælene er samfundets helte. De har entreprenørånd og handlekraft, og de besidder en særlig evne til at få nye idéer og udvikle projekter, der skaber stor, lokal værdi. Bunken af ansøgninger er bevis på et stærkt engagement og et godt blik hos ildsjælene for de kvaliteter og muligheder, deres lokalsamfund rummer,” siger Christian Andersen.

Ildsjæle skaber forandring og øget livskvalitet

Ildsjælsprojekter over hele landet er levende beviser på, hvad borgerengagement kan betyde, og ildsjæle skaber ofte en merværdi for lokalsamfundene, der langt overstiger deres arbejdsindsats. Det er baggrunden for Realdanias ildsjælekampagne. Første ansøgningsrunde blev gennemført sidste år, og i alt modtog 32 projekter samlet 12,5 mio. kr. i støtte til projekter fordelt over hele landet, som nu er i gang med at blive realiseret.

FAKTA

Byggeriets Ildsjæle er udviklet og gennemføres af Realdania. Kampagnen blev lanceret i 2011. Udover at støtte konkrete projekter er det målet at inspirere og kvalificere ildsjælenes arbejde og at bygge bro mellem frivillige ildsjæle og professionelle samarbejdspartere. Derudover skal kampagnen fremme netværk og dialog, så der i fremtiden udvikles og gennemføres endnu flere, bæredygtige ildsjæleprojekter.

Byggeriets Ildsjæle indeholder to ansøgningsrunder, som begge nu er afsluttede.

Realdania har afsat i alt 30 mio. kr. til kampagnen.