x

Sikring af ensartet konceptudvikling i statslige byggesager 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har siden den 1. januar 2007 stillet som krav til de statslige bygherrer til at digitalisering af byggeprocessen i statslige byggesager.

For at sikre en effektiv implementering af bygherrekravene er der behov for en væsentlig kompetenceudvikling i hele byggesektoren. Derfor har følgende organisationer indgået samarbejde om etablering af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri:

  • Bygherreforeningen
  • BAT-kartellet
  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • Tekniq
  • Dansk byggeri

Implementeringsnetværket skal udvikle formidlings- og læringsaktiviteter koordineret og udbudt på tværs af faggrupperne i byggesektoren. På den måde sikres en ensartet, sammenhængende og gennemarbejdet kompetenceudvikling for hele sektoren.

Vi har tidligere bevilget støtte til udvikling af de fire bygherrekrav i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

{{ title }}

{{ description }}