x

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri har modtaget 2 mio. kr. i støtte fra Realdania.

Erhvervs- og Byggestyrelsen vil fra den 1. januar 2007 forpligte de statslige bygherrer til at stille fire bygherrekrav om digitalisering af byggeprocessen i statslige byggesager.

For at sikre en effektiv implementering af bygherrekravene er der behov for en væsentlig kompetenceudvikling i hele byggesektoren. Derfor har følgende organisationer indgået samarbejde om etablering af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri:

 • Bygherreforeningen
 • BAT-kartellet
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Tekniq
 • Dansk byggeri

Implementeringsnetværket skal udvikle formidlings- og læringsaktiviteter koordineret og udbudt på tværs af faggrupperne i byggesektoren. På den måde sikres en ensartet, sammenhængende og gennemarbejdet kompetenceudvikling for hele sektoren.

Realdania har tidligere bevilget støtte til udvikling af de fire bygherrekrav i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2005
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2008
 • Støttebeløb
 • 2 mio. kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}