x

Lugten af sure madpakker, fugtigt overtøj, luft der nærmest kan skæres igennem, larm i klassen, svært at se hvad læreren skriver pga. for lidt eller for meget lys. Med de rette indeklimatiltag kan alle disse billeder på dårlige oplevelser med indeklimaet blive til gode situationer med glade børn, bedre trivsel og præstation samt mindre sygdom.

Eksemplerne på, hvordan kommuner og skoler arbejder med at skabe et godt et indeklima, er mange og forskellige. Nu skal de samles i en ny publikation, som kan inspirere andre, der arbejder med indeklima.

Samlingen af gode indeklimaprojekter skal spænde bredt

Alle landets kommuner og skoler (kommune-, fri- og privatskoler) har mulighed for at indstille deres indeklimaprojekter frem til den 28. oktober 2020. Typen af projekter, der kan indstilles, spænder bredt og inkluderer både renoveringsløsninger, adfærdstiltag og designforbedringer. De bedste eksempler samles i en publikation, der lanceres på KL’s Børn & Unge Topmøde 2021.

Hvad er et indeklimaprojekt?

I er selv eksperter, når det kommer til at vurdere, hvad der er gode indeklimaprojekter i jeres kommune og skole. Vi forventer dog, at I i indstillingen af jeres indeklimaprojekt så vidt mulig kan beskrive projektets indeklimaeffekt, merværdi, skalerbarhed, samarbejde og innovation.
 

Hvilke projekter kan komme i betragtning?

Vi vil imødekomme projekter, der løfter indeklimaet gennem renovering, i nybyggeri eller gennem adfærdsprojekter. Projektet kan handle om at løfte indeklimaet på en eller flere af parametrene lys, lyd, luft eller lokaleindretning. Projektet kan være stort eller småt - fra en omfattende skolerenovering til et indeklimaspil i klassen, der er med til at sætte fokus på det, eleverne selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.
 
Det er et krav, at projektet er forankret i en kommune, og at der er kommunal opbakning til projektet. Indstilleren kan dog godt være en rådgiver eller producent med det forbehold, at kommunen skal have godkendt, at projektet indstilles til publikationen. Jeres kommune kan godt indstille flere indeklimaprojekter fra kommunens skoler. Dette gør I ved at indsende en selvstændig ansøgning for hvert projekt.
 

Hvordan indstiller I?

Download indstillingsskemaet, udfyld felterne med generelle oplysninger og stamdata og svar på de tre spørgsmål i skemaet:
 
1. Hvilken indeklimaudfordring er projektet med til at løse, og hvad er hovedgrebene i løsningen?
 
2. Hvad er projektets forventede eller dokumenterede effekt på indeklimaet? Beskriv gerne både kvalitative og kvantitative mål og resultater.
 
3. Hvorfor bør projektet indgå i publikationen, som et af de gode kommunale indeklimaprojekter i Danmark?

 

Download indstillingsskemaet (pdf)

Download vejledningen (pdf)

Deadline

Onsdag den 28. oktober 2020.

Kontakt 

Har I spørgsmål til publikation eller vejledningen, så skriv til Freja Bach Kristensen fra Smith Innovation, fbk@smithinnovation.dk eller kontakt Freja på tlf. 60 86 75 70.