x

Med InnovationsHub ønsker Høje Taastrup Kommune sammen med boligselskabet Domea, at undersøge mulighederne for at etablere et samarbejde mellem boligselskab og kommune om et nyt kvarterhus , som hverken skal være kommunalt eller boligsocialt, men noget helt tredje og henvendt alle til borgere.

Kvarterhuset er et skridt på vejen mod at få flere kommunale kvadratmeter ind i et boligområde uden andre destinationer end skolen og den lokale institution. Derfor er håbet fra kommunens side som minimum, at denne første fase kan åbne et rum for debat mellem de mange parter, som skal være med til at forme huset og give huset liv.

Projektet er en del af puljen Fælles Rum, hvor Realdania sammen med Lokale og Anlægsfonden støtter projekter i eller omkring udsatte boligområder, der kan skabe nye mødesteder på tværs af boligområder og binde byerne bedre sammen.