x

I foråret 2010 offentliggjorde vi sammen Erhvervs- og Byggestyrelsen tre modelprogrammer for daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger - et samlet sæt anbefalinger, vejledninger og visuel inspiration til, hvordan man kan nytænke de fysiske rammer for de tre typer af institutioner.

Modelprogrammerne er resultatet af et udviklingsprojekt. Den nyeste forskning og viden om byggeri og arkitektur, energi, indeklima og trivsel er blevet samlet og koblet med erfaringer fra de ansatte og brugerne.

Projektets mål har været at forlade vanetækningen og afdække nye metoder til at skabe fremtidssikrede bygninger, der giver børn, unge og ældre de bedst mulige rammer, og som understøtter de ansattes arbejdsgange mest muligt.

I samarbejde med Bygherreforeningen er modelprogrammerne gjort tilgængelige på www.modelprogram.dk. Her kan bygherrer og andre interesserede hente idéer og opdateret viden til indretning af velfærdsbygninger. 

På hjemmesiden kan man også følge ti projekter, som afprøver modelprogrammerne i praksis. De ti projekter omfatter nybyggeri, ombygninger og renoveringer af forskellige institutioner, og de gennemføres i regi af syv kommuner.

 

    Projektet er sat i værk i forlængelse af regeringens udspil til en kvalitetsreform, som sammen med kommuneaftalen for 2009 til 2013 indebærer investeringer i renovering og nybyggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger.

    Projektet har vi gennemført gennemført med Erhvervs- og Byggestyrelsen  i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Undervisningsministeriet, Velfærdsministeriet og Finansministeriet. Desuden har brugere, praktikere, relevante organisationer, forskere og eksperter været inddraget i projektet.

    Sammen med  Erhvervs- og Byggestyrelsen har vi indgået en aftale med Bygherreforeningen om at varetage formidlingen og videreudviklingen af modelprogrammerne. Herunder står Bygherreforeningen for webportalen modelprogram.dk

    Tilsammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen finansierede vi projektet med 26,6 mio. kr. i perioden 2009-2010.