x

Fra ruin til unik attraktion

Pressemeddelelse

8. september 2011

Jollmands Gaard på det smukke Nordals er et enestående eksempel på en alsisk krog­gård, opført i 1700-tallet. En gruppe ildsjæle har siden 2002 arbejdet på at bringe den fre­dede gård tilbage til ære og værdighed. Resultatet er en unik turistattraktion og et samlingspunkt for landsbyen Holm. Den 16. september indvies den færdigrestaurerede gård ved et officielt arrangement.

test

Jollmands Gaard i landsbyen Holm var tæt på at styrte sammen, da en gruppe lokale ild­sjæle besluttede sig for at redde de gamle, faldefærdige bygninger. Gården er en unik re­præsentant for en karakteristisk, egnstypisk byggeskik og ældre alsisk landbokultur. En såkaldt kroggård, hvor grundplanen er formet som en fiskekrog. Derfor var der god grund til at gøre en indsats for at bevare gården for eftertiden som et enestående stykke kulturhi­storie.

I 2001 blev gården fredet af Kulturarvsstyrelsen. Dermed fik de frivillige ildsjæle en profes­sionel sparringspartner med i at gennemføre den omfattende restaurering, der har dækket alt lige fra stuehus og stråtag til staldindretninger, gulve, brolægning, tagværker og meget mere. Samtidig gik Realdania ind i projektet med mere end 4 mio. kroner til at sikre går­dens fremtid. Kulturarvsstyrelsen, Sonningfonden og Bygningsbevaringsfonden har sammen med en række andre fonde også bidraget økonomisk til restaureringsar­bejdet.

Og nu, mere end ti år og tusindvis af timer efter ildsjælene gik i gang med arbejdet, er visi­onen blevet til virkelighed: Jollmands Gaard åbner officielt den 16. september for publi­kum. Begivenheden bliver fejret med åbent hus fra kI. 10-16, alle er velkomne. Der vil være forskellige aktiviteter på gården. Man kan bl.a. smage friskbagt brød fra den store bageovn og nyde lidt godt fra køkkenets åbne ildsted. Herefter kan man besøge Jollmands Gaard lørdage året rundt mellem 9.30 og 11.30 - eller efter aftale.

"Det kan godt være, at de fleste i 2002 syntes, det var en vanvittigt tanke at gå i gang med en renovering af Jollmands Gaard - noget faldefærdigt skrammel, der for længst burde have været fjernet med en bulldozer. Og det kunne de praktisk set godt have haft ret i. Men heldigvis var der nogen, der mente anderledes. At se og mærke hvordan en flok mennesker ligefrem liver op ved at arbejde med en sådan opgave, viser at vores gamle bygningskultur er noget, der virkelig har værdi for alle og er værd at værne om. Den bygningskulturelle arv, med alt hvad den indeholder, er noget, der er dybt forankret i de fleste. Uden "gamle huse" mister vi let vor identitet og selvværd. Med "gamle huse" kan vi både overleve og leve - ikke mindst i Holm." siger arkitekt m.a.a. John Kronborg Christensen.

"Jollmands Gaard er enestående, fordi den giver et indblik i en kultur, som nu er forsvun­det. Ja, den er nok en af vores bedst bevarede kilder til alsisk bondekultur, og det gør går­den til en vigtig del af vores fælles kulturarv. Det er et fantastisk stykke arbejde, ildsjælene har lagt i at restaurere den, og det gør projektet til et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan bruge et eksisterende potentiale til at skabe mere liv i et af landets yderområder," si­ger projektleder Christian Andersen, Realdania.

Fakta:

Jollmands Gaard er en alsisk kroggård, der kan føres tilbage til 1700-tallet. Gården ligger i landsbyen Holm på Als i Sønderjylland.

Organisation:

Fonden for Jollmands Gaard er bygherre for projektet. Der er også oprettet en støttefor­ening for gåden. Desuden har arkitekt John Kronborg Christensen bistået ildsjælegruppen i restaure­ringsarbejdet.

Samlet budget: 9,4mio. kr.

Bidragydere:

Realdania og Kulturarvsstyrelsen er hovedbidragydere. Derudover har blandt andre Byg­ningsbevaringsfonden, Sonningfonden, Nykredits Fond, Kjeld og Vera Schmidts mindefond og Ruth og Finn Riis Hansens familiefond bidraget. Lokalt er der ydet bidrag fra Fabrikant Mads Clausens Fond, Bent Jensen - Linak, Sydbank Sønderjyllands Fond, Skibsredder Hans Michael Jebsen, Prins Joachims Fond og Nordals Vinen - Kvickly.

Projektperiode:

Kulturarvsstyrelsen fredede i 2001 gården. Restaureringen gik i gang i 2002.