x

16 projekter prækvalificeret til revitaliseringen af Københavns Befæstning

Pressemeddelelse

3. oktober 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen:
For præcis et år siden lancerede et partnerskab mellem Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Realdania en omfattende revitaliseringsplan for Københavns Befæstning - en plan, der skal sikre og udvikle samt synliggøre og formidle Københavns Befæstning som en samlet attraktion i verdensklasse. Nu er 16 projekter prækvalificeret til den endelige udvalgsrunde.

Borgere og turister i hovedstadsregionen kan se frem til Københavns Befæstning, som en attraktion, der forener dramatisk danmarkshistorie med enestående naturoplevelser. Det er ambitionen for projektet, der skal revitalisere Københavns Befæstning i løbet af de næste tre til fem år.

 

Gennem det seneste år har partnerskabet - med Bygningskultur Danmark som projektudviklende konsulent - gennemført en analyse af mulighederne for revitalisering af fæstningsanlæggets bygninger og landskab. Kommuner, private ejere og øvrige interessenter er blevet inddraget, og processen med at udvikle og prioritere de enkelte projektidéer har fundet sted.

 

Nu er 16 projekter udvalgt til det videre udviklingsarbejde. De 16 konkrete projekter fremgår af fakta-arket (se menuen til venstre). I de kommende måneder er det op til de enkelte projekter at udarbejde detaljerede projektplaner og sikre den medfinansiering, som er forudsætningen for realiseringen.

 

I januar 2008 præsenteres de færdige projektplaner for partnerskabet, der herefter vil tage endelig stilling til, om alle projekter bliver realiseret. De projekter, som enten finansieres fuldt eller forestås direkte af partnerskabet kan iværksættes i løbet af 2008. De øvrige projekter kan formentlig behandles i kommunerne i løbet af 2008 og derefter iværksættes i 2009.

 

Læs mere om Københavns Befæstning og revitaliseringen på www.befaestningen.dk

 

Yderligere oplysninger 
Projektets sekretariatsleder Karsten Gasseholm, 
Skov- og Naturstyrelsen, tlf. 39 97 39 16 
Projektleder Klaus Waage, Skov- og Naturstyrelsen, tlf. 39 97 39 00 
Kontorchef Ole Winther, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 33 74 52 10 
Projektleder Christian Andersen, Realdania, tlf. 70 11 66 66