Kahrbygaard ved Randers Fjord

I landsbyen Kare ved Randers Fjord står Randersegnens Boligforening for restaurering og omdannelse af den firlængede, stråtækte bindingsværksgård Kahrbygaard til almene boliger. Randersegnens Boligforening har tidligere omdannet to andre bevaringsværdige gårde, Skjødtgården og Syvager, og arbejdet med Kahrbygaard baserer sig på erfaringerne herfra.

Unikt landsbymiljø
Landsbyen Kare har en del bevaringsværdige ejendomme og et unikt kulturmiljø. Mange af landsbyens beboere er desuden meget historisk bevidste og engagerede i omdannelsesprojektet. En række beboere i landsbyen står således bag Foreningen til bevarelse af Kahrbygaard, som tog initiativ til projektet og henvendte sig til Randersegnens Boligforening.

Kahrbygaard ligger centralt i landsbyen, og ideen er at styrke landsbysamfundet socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt ved at genanvende den bevaringsværdige gård til nye formål og dermed gøre det endnu mere attraktivt at bo i Kare.

Boliger og erhverv
Tre af Kahrbygaards længer indrettes til almene boliger. Østlængen, der ligger ud til byens plads, indrettes med fælleshus og fælleskontorer til byens enkeltmandsvirksomheder. Gårdens haveområde er et fællesområde, som alle i landsbyen har adgang til, og gårdspladsen kommer til at spille en vigtig rolle som mødested for beboere og brugere af Kahrbygaard.

Kahrbygaard var, inden renoveringen gik i gang, meget forsømt og forfalden, og en del af konstruktionerne så ødelagte, at de ikke kan bevares. Strategien i restaureringen er at bevare og genbruge så meget som muligt - f.eks. bindingsværk og tømmerkonstruktioner. Indvendigt er der dog tale om en fuldstændig ombygning, så boligerne lever op til de gældende krav og beboernes forventninger til moderne komfort.

Udviklingen af Kahrbygaard er ligesom Skjødtgården støttet af Realdania. I alt støtter Realdania projektet med 5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 25-30 procent af byggeomkostningerne.

Projekt i Randersegnens Boligforening
Send Aage Nielsen, Randersegnes Boligforening, siger om projektet:

"Kahrbygaard er den tredje af indtil videre tre bevaringsværdige gårde, som vi omdanner til boliger og fællesfaciliteter, og det er vores erfaring, at det gælder om at vælge den rigtige gård på det rigtige sted. Gården skal være del af et helstøbt landsbymiljø, og den skal være værd at bevare. Det betyder ikke nødvendigvis, at den skal være opført i gammelt bindingsværk, for også det karakteristiske, murede landbrugsbyggeri fra 1850'erne og frem har byggetekniske kvaliteter, som er værd at bevare."

"Beliggenheden er afgørende for, om man kan tiltrække lejere. Ofte er det bymennesker, der efterspørger denne type boliger, og som foretrækker livet i landsbyen og søger fællesskabet - samtidig med at de gerne vil være tæt på byens tilbud. Derfor er det vigtigt, at gården ligger på landet, men stadig relativt tæt på byen og en hovedfærdselsåre, så der er adgang til skoler, institutioner og indkøbsmuligheder".

Projektfakta

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}