x

Kannikegården og det omgivende byrum skal fuldende den nye domkirkeplads

Pressemeddelelse

4. februar 2014

Efter lang tids venten kan Ribe-borgere og byens besøgende nu glæde sig over, at Domkirkepladsen inden for kort tid vil fremstå med den planlagte Kannikegård og et helt nyt byrum, der åbner kannikeklostrets ruin for offentligheden og samtidig er fint samstemt med kirkepladsen. Både projektet og finansieringen er på plads.

Finansieringen og projekteringen af Kannikegården, der skal ligge, hvor den nedbrændte Lindegård tidligere lå, er nu på plads, og Ribe kan se frem til, at byen bliver tilføjet endnu en pragtbygning. Menighedsrådet for Ribe Domsogn har sammen med det vindende arkitektfirma, Lundgaard og Tranberg Arkitekter, fået tilpasset vinderprojektet, så det vil kunne opfylde ønsket om en velfungerende bygning og en værdig tilføjelse til miljøet omkring Domkirken. Bygningen finansieres dels af menighedsrådets egne midler (hovedsageligt branderstatningssummen fra Lindegården) samt et lån i stiftsmidlerne.

Og samtidig sikrer Realdania nu, at den fredede ruin under Kannikegården bliver integreret i et glasinddækket uderum i Kannikegårdens stueetage, der sammen med bygningens øvrige udearealer indgår i et offentligt tilgængeligt område. Hele byrummet bliver indpasset i harmoni med Domkirken, Domkirkepladsen og det historiske centrum af Ribe. Udover det glasinddækkede uderum bliver der også mulighed for at komme ind til selve ruinen sammen med guider. Menighedsrådet er meget glade for, at Realdania har doneret de midler, som gør det muligt at sikre publikum adgang til ruinen og opleve den unikke historie, som er fremgravet på Lindegårdsgrunden - og samtidig sikre sammenhængen med de historiske omgivelser.
 
Bygningen med tilhørende anlæg vil blive en fornem attraktion for alle, som færdes på det nye Domkirketorv. "Vi er meget taknemmelige for den gavmilde støtte til projektets omgivelser og ruindel og er overbeviste om, at Kannikegården vil blive til glæde for byen både æstetisk og praktisk, idet der er tale om en meget smuk bygning, som vil give medarbejderne fra byens to sogne, provstiadministrationen og sognenes beboere mange anvendelsesmuligheder. Bygningen vil bl.a. rumme en koncert- og foredragssal ", siger formand for menighedsrådet Tage Rosenstand.

”Vi ser byrummet omkring Kannikegården som en vigtig afslutning på Domkirkepladsen, der samtidig kan fungere som en god formidling af de mange historiefortællinger, der knytter sig til Ribe Domkirke og den omgivende plads”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, og fortsætter, ”Den nye Kannikegård og det glasinddækkede uderum passer sig nænsomt ind i omgivelserne og fuldender dermed det fine historiske bymiljø, der udgør en del af vores fælles bygningsarv.”

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Menighedsrådet for Ribe Domsogn