x

Kaphandi præsenterer ny Internet-service om tilgængelighed for handicappede

Pressemeddelelse

25. maj 2004

KapHandi har udsendt følgende pressemeddelelse: Nyt Bruger-specifikt Internetsystem med information om steders tilgængelighed for handicappede præsenteres på årets REHAB-SCANDINAVIA messe i Bella Center. Projektteam KapHandi v/Arkitekt Annette Krath Poulsen har for egne og private fondes midler udviklet et Internetservice system, som bringer specifik, bruger-rettet information om tilgængelige steder direkte til brugerens egen mailbox.

Systemet bag Internetservicen www.kaphandi.dk  præsenteres på informationsstand C1-000 i Bella Center under REHAB-SCANDINAVIA MESSEN, der finder sted fra 25.-27. maj 2004. Man kan ligeledes møde projektteamet og høre visionerne for projektet ved et mini-seminar onsdag den 26. maj 2004 kl. 10-11.30 i sal B5-7 i Bella Center, hvor også Foreningen Tilgængelighed for Alle og Dansk Center for Tilgængelighed er på talerstolen med deres visioner.

De væsentligste af systemets smarte muligheder til forskellige typer af brugere:

1) Hotelejere, boligselskaber, kommuner, amter, arkitekter, bygherrer og alle andre, som har interesse i at vide, på hvilke punkter deres steder er tilgængelige for specifikke handicapgrupper, kan via Internettet registrere konkrete bygningers tilgængelighed udfra krav for syv forud definerede handicapgrupper; kørestolsbrugere, synshæmmede, gangbesværede, hørehæmmede, astmatikere og allergikere, læsehæmmede og udviklingshæmmede.

2) Ældre, handicappede og deres interessenter kan via Internettet oprette personlige tilgængelighedsprofiler, hvor de kan definere vigtigheden af tilgængeligheds-egenskaberne ved en bygning, et naturområde eller en anden stedtype.

3) Med udgangspunkt i de personlige tilgængelighedsprofiler kan brugeren via Internettet søge efter tilgængelige steder – og få match resultater, i forhold til de steder, der er repræsenteret i databasen.

4) Systemet er forberedt til automatisk at kunne sende en besked til brugerens inbox i forhold til dennes ønsker og interesser, f.eks. information om at nye steder er registreret i databasen.

5) Systemet er forberedt til at brugerne kan udveksle erfaringer, gode tips og anmeldelser af registrerede steder, således at systemet på sigt kan blive brugernes community for tilgængelighed.

6) Systemet er designet så det kan videreudvikles til at håndtere rejse-planlægning over tid og mellem geografiske steder.

7) Systemet er designet efter principper for it-systemer der muliggør videreudvikling og udveksling med andre systemer, og Annette Krath Poulsen håber på at få gjort en række andre Internetservices interesseret i at samarbejde om dataudveksling, således at det bliver muligt at vise kort-information som på f.eks. Krak.dk, og planlægge rejser som på f.eks. Rejseplanen.dk.

Der arbejdes nu på at udbrede og videreudvikle systemet til brug for forskellige typer af mærkeordninger – systemet er nemlig så fleksibelt, at det kan omsættes til at blive anvendt for andre fagområder og kvalitetsmærker, med andre normer og standarder.

Baggrund for projektet
Fundamentet til www.kaphandi.dk blev støbt i 1998 da Annette Krath Poulsen sammen med IT-udvikler Peter B. Steffensen beskrev idéen om et dynamisk, opdateret samlingspunkt for tilgængelighedsinformation, og sendte den første fondsansøgning.

Idéen opstod udfra irritation over dels de uensartede formater, hvormed eksisterende trykte handicapguides beskrev tilgængelighed på, men også over at høre om negative oplevelser med informationer, som var forældede og ikke opdateret. Således kunne man som f.eks. kørestolsbruger finde frem til steder i en trykt guide, hvor handicaptoilettet var nedlagt siden guiden var publiceret.

For yderligere information, kontakt da venligst undertegnede på telefon 20651135 eller via mail@akpdesign.dk
Undertegnede vil ligeledes være at træffe efter aftale på stand C1-000 i Bella Center 25.-27. maj 2004.

Med venlig hilsen

Projektansvarlig for KapHandi
Annette Krath Poulsen
Arkitekt maa mdd

Fakta:

Projektansvarlig Annette Krath Poulsen arkitekt maa mdd, AKP Design, Frederiksberg, www.akpdesign.dk
IT-udvikling Peter Berg Steffensen og Uffe Andersen, Unitix, Frederiksberg, 
Tilgængelighedsrådgivning, Dansk Center For Tilgængelighed, www.dcft.dk

Blandt de mange fonde, virksomheder og organisationer, der undervejs velvilligt har støttet projektet med midler, kredit , produkter og rådgivning, er:

Friluftslivets Tips- og Lottomidler

Fonden Realdania

Vanførefonden

TrygFonden

Dansk Center For Tilgængelighed

Syntonetic.com

Deloitte & Touche

Lund-Elmer-Sandager

Ørestadsselskabet

DSI

Fujitsu Siemens

Dell

 

{{ title }}

{{ description }}