x

Realdania har bevilget 2 mio. kr. til produktion af DR Undervisnings program ”Kend dit hus”, der handler om bolig og vedligeholdelse.

Baggrunden for programserien skal findes i den stadigt stigende interesse for boligen, samt i at mange danske parcelhusejere står over for store investeringer, både hvad angår vedligeholdelse og ombygninger til opfyldelse af nutidige brugerkrav. 

Udsendelserne er rettet mod husejerne og andre med interesse for byggeri, arkitektur og håndværk, og det er målet at skabe større bevidsthed omkring boligens arkitektoniske og byggetekniske værdier. Hermed rustes boligejerne bedre til at vælge den rigtige løsning til vedligeholdelse og forbedring af boligen og dermed få det størst mulige udbytte af deres investering.

I programmet fokuseres der bl.a. på byggematerialerne og deres forskellige egenskaber, på hvordan man udbedrer bygningsskader - og ikke mindst på hvordan man forebygger, at de opstår. De fleste danske hustyper vil være repræsenteret i serien, der tager udgangspunkt i konkrete byggesager eller større renoveringsprojekter. Grundlæggende skal programmet formidle god og faglig rådgivning, og der vil samtidig være en række tips til, hvordan man selv kan udføre mindre istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder.

På programmets web-site kan interesserede indhente yderligere oplysninger. Herfra linkes også til relevante faglige institutioner.

Programmerne, der produceres af Dansk AV-Produktion for DR Undervisning, sendes i efteråret 2005.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2004
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2005
  • Støttebeløb
  • 2 mio. kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}