x

Randers har store ambitioner om at byudvikle centrale dele af byen, så der skabes bedre forbindelse til vandet. Derfor har Randers igangsat de store projekter "Byen til vandet" og "Klimabåndet".

"Implementering med kvalitet" er et pilotprojekt, der skal modne og danne grundlag for næste niveau af klimasikring, der bygger videre på de to projekter.

Randers kalder sig Danmarks eneste flodby, da den gennemskæres af vand, der forbinder Gudenåen med Randers Fjord. Men byen har i mange år vendt ryggen til vandet. Nu skal byens havnearealer byudvikles, og byen skal bindes bedre sammen på tværs af vandet i det store "Byen til vandet"-projekt. Byen til Vandet er en ambitiøs vision om en fremtidssikret og bæredygtig bydel, der skaber synergi og merværdi mellem byudvikling, infrastruktur og klimatilpasning.

Klimatilpasning er hele forudsætningen for at man kan bydudvikle de lavtliggende områder ved Gudenåen og Randers Fjord. Her bygger "Klimabåndet" videre på tankerne omkring byens samspil med vandet, og projektet skal således både beskytte byen mod fremtidige stormfloder og oversvømmelser og samtidig skabe nye rekreative områder.

Pilotprojekt skal modne

Med projektet "Klimabåndet - implementering med kvalitet" bygges der videre på klimasikringen i Klimabåndet, og der tages i højere grad fat på udfordringer med oversvømmelser fra havvand.

Med flere store projekter der skal spille samme, er der flere store juridiske, tekniske og organisatoriske udfordringer, som pilotprojektet skal afklare. Samtidig skal det kigge på mulige etapedelinger og midlertidige løsninger i det lange projektforløb.

Projektet bygger videre på de klimasikringstiltag der i længere tid har været arbejdet med i Randers. Byen til vandet-projektet har været i gang siden 2015, hvor Realdania støttede en forundersøgelse, der dannede grundlag for den parallelkonkurrence der blev afholdt i 2019 om en udviklingsplan, som Team C.F.Møller vandt. I 2018 blev der afholdt et parallelopdrag om Klimabåndet, hvor der blev udviklet en række principløsninger for højvandsbeskyttelse af Randers i den nye byudvikling. Disse løsninger er indarbejdet i den nye udviklingsplan for Byen til vandet.

Pilotprojektet handler om den videre proces, og de udfordringer den rummer.