x

Randers har store ambitioner om at byudvikle centrale dele, og skabe bedre forbindelse til vandet. Randers kalder sig Danmarks eneste flodby, da den gennemskæres af vand, der forbinder Gudenåen med Randers Fjord. Men byen har i mange år vendt ryggen til vandet. Nu skal byens havnearealer byudvikles, og byen skal bindes bedre sammen på tværs af vandet i det store "Byen til vandet"-projekt. 

Byen til Vandet er en ambitiøs vision om en fremtidssikret og bæredygtig bydel, der skaber synergi og merværdi mellem byudvikling, infrastruktur og klimatilpasning. Sammentænkningen kan give betydelige synergieffekter.

Klimabåndet er det der skal udgøre klimatilpasningen i projektet, og det er hele forudsætningen for at man kan bydudvikle de lavtliggende områder ved Gudenåen og Randers Fjord. Klimabåndet skal både beskytte byen mod fremtidige stormfloder og oversvømmelser, og samtidig skabe nye rekreative områder og skabe bedre tilgængelighed for borgerne til den unikke natur ved Gudenåen og Randers Fjord.

Pilotprojekt skal modne 

Med to så store projekter der skal spille samme, der samtidig rummer så store juridiske, tekniske og organisatoriske udfordringer, kræver det omfattende projektmodning. Det er det pilotprojektet skal tilvejebringe, samtidig med at det skal kigge på mulige etapedelinger og midlertidige løsninger i det lange projektforløb.

Projektet starter dog ikke fra bunden, men bygger videre på de klimasikringstiltag der i længere tid har været arbejdet med i Randers. Byen til vandet-projektet har været i gang siden 2015, hvor Realdania støttede en forundersøgelse, der dannede grundlag for den parallelkonkurrence der blev afholdt i 2019 om en udviklingsplan, som Team C.F.Møller vandt. I 2018 blev der afholdt et parallelopdrag om Klimabåndet, hvor der blev udviklet en række principløsninger for højvandsbeskyttelse af Randers i den nye byudvikling. Disse løsninger er indarbejdet i den nye udviklingsplan for Byen til vandet.

Pilotprojektet handler om den videre proces, og de udfordringer den rummer.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}