x

Implementering med kvalitet

Randers Kommune har omfattende planer for at styrke forbindelsen mellem Randers by og vandet og samtidig beskytte byen mod oversvømmelser. Eksempelvis planlægger man at byudvikle de centrale havneområder og områderne omkring vandet samt at etablere en omfattende klimasikring langs vandet med fokus på natur og byudvikling.  

Så omfattende planer rummer planjuridiske, tekniske, politiske og organisatoriske aspekter der skal afdækkes, før man kan udvikle modeller for finansiering og organisering og dermed gå fra plan til handling. Samtidig betyder den lange tidshorisont, at der skal kigges på risikominimering, ansvarsfordeling, beredskabsløsninger og midlertidige løsninger. 

Projektet skal derfor sikre høj kvalitet i implementeringen – og svare på, hvordan man bedst fastholder og realiserer visionerne for byens udvikling over de næste 10-30 år. 

Resultat

En etapebaseret handlingsplan, en implementeringsstrategi med organiserings- og finansieringsmodeller og en planjuridisk analyse.

Aktuel status (marts 2020)

Randers Kommune er i øjeblikket i gang med en såkaldt DAPP-analyse, hvor man i en række trin nærmer sig en adaptiv plan for højvandssikring. Første skridt var at udarbejde et idekatalog over mulige tiltag, dernæst en kortlægning af visioner, afgrænsning og diskussion af tiltag og en multikriterieanalyse. Sidste – og næste – skridt er at udarbejde en dynamisk handleplan.

Rådgivere

Teknologirådet (DAPP-proces) og Lundgrens (notat om organisering og finansiering)

Kontaktperson

Signe Torlop Carlsen
E-mail: signe.torlop.carlsen2@randers.dk

Mere information

Læs mere om projektet på Randers Kommunes hjemmeside:

Byen til Vandet // Randers Kommune