x

Klimasikring af Kerteminde

Den smukke gamle købstad Kerteminde risikerer at blive oversvømmet ved stormflod. Ved at anlægge usynlige sluseklapper på bunden af Kerteminde havn kan man beskytte og klimasikre byen.

Usynlige sluseklapper

Sluseanlægget vil beskytte næsten 900 ejendomme, som ellers vil være truet af oversvømmelse fra stormflod. De usynlige sluseklapper er pontoner, som ligger i bunden af havnen, og som kun løftes op og lukker for havet, når der er varsel om stormflod. Sluseklapper på havbunden er en helt ny og indtil nu en uprøvet metode til kystsikring i Danmark.

Det samlede anlæg kommer til at koste omkring 40 mio. kr., hvoraf Realdania har givet tilsagn om at støtte sluseanlægget med 14,5 mio. kr. Det sker på grundlag af en forundersøgelse, som peger på, at en sluse ved havneindløbet og kystsikring mod nord og syd er den mest bæredygtige løsning, både når det gælder økonomi og beskyttelse mod oversvømmelser. Det er Kerteminde Sluselaug, som har bedt kommunen om at være med til at sikre kysten, efter at byen har været hårdt ramt ved en række stormfloder.

Den smukke udsigt bevares

Valget af den nye teknologi betyder, at det fantastiske udsyn over havet fra både havnen og byen bliver bevaret.
Nærheden til havet er en af Kertemindes store attraktioner, og de mange turister og byens borgere vil også fremover kunne glæde sig over udsigten til havet.

Kerteminde Byråd vedtog i april 2017 delbeslutning om at gennemføre kystsikringen, som også omfatter de usynlige sluseklapper.

 

Projektfakta

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

  • Kort

Relaterede projekter Se alle projekter

Hvidkilde Gods

Egebjerg Mølle

Oluf Bagers Mødrene Gård

Ollerup Gymnastikhøjskole

Kort

Kerteminde havn

{{ title }}

{{ description }}