x

PROJEKTETS STATUS: På baggrund af en vejledende afstemning blandt berørte grundejere i september 2018 – hvor der blev stemt nej til det forelagte projekt – behandles sagen på ny i byrådet i Kerteminde Kommune. 

Følg udviklingen på Kerteminde Kommunes hjemmeside:

Kerteminde Kommunes side om sagen
I det følgende beskriver vi løsningen, som Realdania i 2016 gav tilsagn om at støtte. 

Forslaget om usynlige sluseklapper

Forslaget om et sluseanlæg vil beskytte næsten 900 ejendomme, som ellers vil være truet af oversvømmelse fra stormflod. De usynlige sluseklapper er pontoner, som ligger i bunden af havnen, og som kun løftes op og lukker for havet, når der er varsel om stormflod. Sluseklapper på havbunden er en helt ny og indtil nu en uprøvet metode til kystsikring i Danmark.

Det samlede anlæg kommer til at koste omkring 40 mio. kr., hvoraf vi i Realdania har givet tilsagn om at støtte sluseanlægget med 14,5 mio. kr. Det sker på grundlag af en forundersøgelse, som peger på, at en sluse ved havneindløbet og kystsikring mod nord og syd er den mest bæredygtige løsning, både når det gælder økonomi og beskyttelse mod oversvømmelser. Det er Kerteminde Sluselaug, som har bedt kommunen om at være med til at sikre kysten, efter at byen har været hårdt ramt ved en række stormfloder.

Valget af den nye teknologi betyder, at det fantastiske udsyn over havet fra både havnen og byen bliver bevaret.

 

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}