Klimatilpasning Kokkedal

Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter er ved at se dagens lys i Kokkedal i Nordsjælland. Fremover skal der med regnvandet flyde udvikling og nye muligheder for indbyggerne i byen.

Visionen er at vise, hvordan byomdannelse og klimatilpasning kan gå hånd i hånd. De øgede regnmængder skal bruges til at udvikle nye typer rekreative og aktive områder, der kan gøre Kokkedal til en mere attraktiv og bæredygtig forstad – både på det sociale og på det miljømæssige område.

Projektet udforsker fire vigtige problemstillinger, der er typiske for mange danske forstæder:

 • De øgede regnmængder som følge af klimaforandringer
 • Den funktionsopdelte by
 • Koordinering af udviklingsplaner
 • Manglende steder til aktiviteter og socialt samvær

Ved på en og samme tid at sætte fokus på disse fire problemstillinger får projektet demonstrationsværdi for andre kommuner med lignende udfordringer.

Projektet demonstrerer samtidig den synergieffekt og merværdi, der opstår i det offentlige rum, når håndteringen af regnvandet udnyttes som en positiv ressource, der også indbyder til aktiviteter, ophold og møder mellem mange forskellige borgere.

Projektfakta

 • Klimatilpasning er en aktuel udfordring, der optager et stort flertal af borgere såvel som virksomheder og myndigheder. Udfordringen er også aktuel i forstadsområder, hvor vandet under store regnskyl og skybrud kan forårsage omfattende skader.

  Realdania arbejder med miljø- og ressourcemæssig bæredygtighed som et særligt indsatsområde, hvor vi arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling i det byggede miljø. Under dette indsatsområde er blandt andet klimatilpasning et særligt fokusområde, hvor Realdania støtter en række projekter, herunder projektet i Kokkedal. Projektet vil være med til at vise nye veje for, hvordan klimatilpasning, grøn vækst og byudvikling kan gå hånd i hånd.

  Kokkedal har med oversvømmelser i 2007 og 2010 mærket konsekvenserne af byens landskabelige placering. De store bebyggede arealer i oplandet til Usserød Å betyder, at der hurtigt kommer meget vand i kloakkerne og åen når det regner.

  Samtidig er mange af bebyggelserne og funktionerne som fx skole, daginstitutioner og center vendt indad mod sig selv og dermed ryggen til omgivelserne. Det er projektets ambition at vise, hvordan man kan bruge regnvandet som et identitets- og aktivitetsskabende element, og derved gøre Kokkedal til et endnu bedre sted at bo.

 • Bag klimatilpasningsprojektet, som er det hidtil største i Danmark, står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B. 

 • Budgettet for realisering af partnerskabets vision er på 118 mio. kr. Heraf bidrager Realdania med 44,5 mio. kr., Fredensborg Kommune med 33,6 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden med 5 mio. kr., mens den resterende del finansieres gennem de almene boligselskaber.

 • Forprojekt (juni - nov. 2011) 

  Analyser, forundersøgelser og borgerinddragelse på stedet i form af interviews mv. Processen har udviklet grundlaget for den efterfølgende tværfaglige rådgiverkonkurrence.
   
  Etablering af dobbeltprofil og dige (okt. 2011 – aug. 2012)
  Fredensborg Kommune igangsatte i oktober 2011 etableringen af et dobbeltprofil og dige langs Usserød Å, der giver åen mulighed for at brede sig kontrolleret, når vandstanden stiger. Anlægsarbejderne blev indviet i august 2012.
   
  Tværfaglig rådgiverkonkurrence (april 2012 – dec. 2012)
  Første fase af konkurrencen blev igangsat i april 2012 og anden fase i august 2012. Endeligt resultat og offentliggørelse forventes med udgangen af november 2012.

  23 teams søgte om at komme med i første fase, hvor fem er blevet udvalgt til at komme med bud på hvordan opgaven kan løses. To teams blev den 22. august 2012 udpeget af dommerkommitéen til gå videre i anden fase.

  De to teams var (i vilkårlig rækkefølge):

  • Schønherr A/S
   BIG
   Rambøll Danmark A/S Danmark, Aarhus og København
   Danmark, København
  • ORBICON A/S
   SLA,
   Henning Larsen Architects,
   CIA, Center for Idræt og Kultur v/ René Kural Danmark, Roskilde
   Danmark, København

  Vinderen blev offentliggjort 10. december 2012 og var Schønherr A/S, BIG, Rambøll Danmark A/S.

  Om vinderprojektet
  Vinderprojekt ”Den Blågrønne Haveby” er blevet bearbejdet til en helhedsplan, som hele partnerskabet står bag og dermed er grundlaget på plads for projekteringen af de mange øvrige delprojekter, som for alvor ventes igangsat i foråret 2014.

  Vinderprojektet løser opgaven med et hovedgreb, der består af tre hovedelementer: Ådalen, bymidten og den tværgående hovedsti, som tilsammen imødekommer Kokkedals behov for klimatilpasning og skaber større social sammenhængskraft i bydelen.

  Ådalen skal bringes tilbage til borgerne. Det skal blandt andet ske ved etableringen af flere rekreative områder langs Usserød Å med plads til fx vandlege, fodboldgolf og flere stier. Samtidig forbedres biodiversiteten og naturplejen.

  Bymidten mellem Holmegårdscentret, Kokkedal Skole og Egedalshallen får en helt ny sammenhængende struktur, der indbyder til udeliv. Strukturen knyttes sammen af tre delelementer: Bytæppet, Plænen og Øen.

  Bytæppet er en sammenhængende flade, der forbinder alle de væsentlige udadvendte funktioner i bymidten og rummer de offentlige pladser. Et andet element er Plænen – et stort grønt græsgulv, der rummer mange forskellige sportsfaciliteter og er rammen om et synligt fritidsliv. Et tredje element er Øen, der binder Plænen og Bytæppet sammen. Øen fungerer som det urbane mødested med skater og rulleskøjtebane rundt om Egedalshallen og byens nye vartegn – Vandets Tårn.

  Den tværgående hovedsti skal skabe en sammenhæng mellem bymidten, ådalen og boligforeningerne. Langs hovedstien etableres en gennemgående vandkanal og en markant række af søljeeg. Der, hvor hovedstien krydser Ådalen, dannes en plads – Hængslet.

 • Nyheder

 • Relaterede projekter

 • Videoer

Relaterede projekter Se alle projekter

Kilen, Solrød

Forstædernes Tænketank

Klimaflisen

Nærheden

{{ title }}

{{ description }}