x

Det nye Kunstmuseum på Fuglsang Gods på Lolland godt på vej

Pressemeddelelse

3. juli 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt på vegne af Bygningsfonden: I foråret 2005 blev arkitektkonkurrencen om den nye udstillingsbygning til Storstrøms Kunstmuseum på Fuglsang Gods vundet af den engelske arkitekt Tony Fretton. Nu er projektet sendt i udbud – første spadestik tages i eftersommeren.

Den 7. august kl. 10.30 tages det første spadestik til det nye kunstmuseum på Fuglsang Gods på Lolland.

Bygningen - der i fremtiden skal rumme Storstrøms Kunstmuseums samling - forventes at stå færdig i slutningen af 2007.

"Det er en stor begivenhed for alle bag projektet, som vi glæder os til at markere", siger formanden for Bygningsfonden fhv. generaldirektør Hans Jørgen Jensen. "Der er arbejdet med projektet i mange år, og rigtigt mange mennesker og organisationer har været involveret. Spadestikket er det første synlige bevis på, at arbejdet giver resultat, så vi snart ser et helt nyt museumsbyggeri ved Fuglsang."

Som det er traditionen, vil de vigtigste aktører omkring projektet medvirke ved spadestikket. Det gælder repræsentanter for bygherren, entreprenøren, tilskudsgiverne og de politiske beslutningstagere, samt ikke mindst de kommende beboere i huset - Storstrøms Kunstmuseum. 

"Vi glæder os utroligt meget over, at vi nu kan se de første fysiske beviser på, at vi om lidt over et år kan slå dørene op for det nye museum", siger museumsleder Anne Højer Petersen. "Vi ser frem til at få meget mere plads og bedre forhold end i dag, og vi vil vide at udnytte det, så vore mange trofaste besøgende, og forhåbentlig også mange nye, får mest mulig glæde af de nye omgivelser."

Anne Højer Petersen fortæller i øvrigt, at Storstrøms Kunstmuseum vil skifte navn, både som følge af kommunalreformen, men også som en markering af de nye vilkår for museet i det nye hus. Navngivningen finder sted samtidig med første spadestik.

Fuglsang repræsenterer noget helt særligt ved muligheden for at samle kunst, musik og naturoplevelser i ét kulturcenter. Et fornyet Storstrøms Kunstmuseum, Fuglsangs historie, den musiske aktivitet samt områdets park og den enestående natur giver i sammenhæng en solid grobund for et spændende udviklingsprojekt. Det er ideen, at det nye museum skal blive et godt kulturelt tilskud til området, ikke mindst i kraft af Tony Frettons bygning, der på en meget fin måde er tilpasset stedet.

Den engelske arkitekt Tony Fretton blev valgt til at udforme projektet, efter gennemførelse af en arkitektkonkurrence i foråret 2005, og senest er entreprenørfirmaet CC Brun A/S gennem licitation valgt som hovedentreprenør på projektet.

Byggeriet af det nye kunstmuseum har været undervejs i nogle år, og projektet er støttet økonomisk af Realdania, Storstrøms Amt, de Lolland Falsterske kommuner og EU's regionalfond. Museet skal ligge på Fuglsang Gods der ejes af Det Classenske Fideicommis, som stiller grunden til museet vederlagsfrit til rådighed.

Kontakt og spørgsmål til:
Formanden for Bygningsfonden,fhv. generaldirektør Hans Jørgen Jensen, tlf.: 45 85 23 07
Museumsleder Anne Højer Petersen, tlf.: 54 78 14 14