x

Nyt kunstmuseum på Godset Fuglsang på Lolland bliver nu til virkelighed

Pressemeddelelse

20. september 2004

Følgende pressemeddelelse er udsendt på vegne af Bygningsfonden: Alle tilsagn om økonomisk støtte til bygning af en ny udstillingsbygning på ca. 3000 m2 til Storstrøms Kunstmuseum på Godset Fuglsang er nu på plads, og forberedelserne til efterårets arkitektkonkurrence er i fuld gang.

Sådan lyder meldingen fra forhenværende generaldirektør Hans Jørgen Jensen, der er formand for Bygningsfonden, som står for selve byggeriet.

”På mødet forleden i styregruppen for projektet kunne vi glæde os over, at økonomien nu er på plads. Ud over støtten på 50 mio. kr. fra Fonden Realdania, og tilsagn om støtte fra Storstrøms Amt og kommuner på Lolland og Falster, har vi nu også fået tilsagn om støtte på 10,4 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond.” siger Hans Jørgen Jensen.

I alt er der hermed givet tilsagn om 82 mio. kr. til den nye udstillingsbygning for Storstrøms Kunstmuseum.                 

Arkitekter fra blandt andet England og Schweiz ser på Fuglsang
Starten på udskrivning af en arkitektkonkurrence er nu gået. Op til seks arkitektfirmaer bliver gennem EU licitation indbudt til prækvalifikation til at deltage i konkurrencen.

På forhånd er der udvalgt to fremtrædende arkitektfirmaer fra England og Schweiz. Det er Tony Fretton Architects (London) og Gigon/Guyer (Zürich). Når alle seks firmaer er udvalgt, udskrives selve arkitektkonkurrencen hurtigt efter.

”Arkitektkonkurrencen vil være afsluttet i maj måned næste år, og vi forventer os rigtigt meget af den” siger Hans Jørgen Jensen. ”Styregruppen lægger stor vægt på, at der kommer en ny museumsbygning af høj kvalitet, både arkitektonisk og funktionelt – og at forslagene kan realiseres inden for den foreliggende økonomiske ramme. Og så ser vi frem til, at forslagene vil spille flot op til det smukke landskab og de fine bygninger på godset Fuglsang.”

Helt tilbage i forrige århundrede har Fuglsangs hovedbygning dannet ramme om en lang række musikalske arrangementer. Såvel hovedbygningen som parken ejes og drives i dag af Det Classenske Fideicommis, der stiller grunden til udstillingsbygningen vederlagsfrit til rådighed. Byggeriet af det nye kunstmuseum med tilhørende udearealer er et led i den samlede vision om et kulturcenter på Fuglsang. Fonden Kulturcenter Fuglsang arbejder for øjeblikket ihærdigt på finansieringen af endnu en fase af projektet og dermed realiseringen af det samlede kulturcenter.

 

Yderligere oplysninger:
Formand for Bygningsfonden Hans Jørgen Jensen, 4585 2307
Museumsleder Anne Højer Petersen, Storstrøms Kunstmuseum, 5478 1414