x

En oplevelsesrig forbindelse

Ishøj Kommune og Kunstmuseet ARKEN ønsker at etablere en kunststi, der skal skabe en bedre og mere oplevelsesrig forbindelse mellem Ishøj station og museet. Den nye sti, Kunst - og Kulturaksen, skal indrettes med forskellige kunstneriske installationer, som også kan bruges til ophold og aktivitet i byrummet.

Ambitionen er både at give museumsgæster på ARKEN og borgere i Ishøj en udendørs, inddragende og kropslig kunstoplevelse, og samtidig gøre det nemmere og mere attraktivt at gå eller cykle fra stationen til museet frem for at køre i bil eller i bus til ARKEN. Der skal således skabes en lyst til at færdes på tværs af byen - og på den måde knytte by, byrum og museum tættere sammen, både mentalt og fysisk.

I løbet af 2017 afholdes en arkitektkonkurrence, der blandt andet skal give bud på stiens konkrete forløb og indretning. Konkurrencen skal også give et bud på, hvordan borgere og kunstnere kan inddrages i projektet. Det er ambitionen, at stien skal have et højt kunstnerisk niveau med værker af anerkendte kunstnere. Stien forventes at være klar til brug i 2019.

Kunst - og Kulturaksen er et samarbejde mellem Ishøj Kommune og ARKEN Museum for Moderne Kunst. Vi bidrager økonomisk til projektet.