x

Bymidten er under pres

Detailhandlen i Næsteved bymidte presses af de omkringliggende aflastningscentre og byens centrale torv; Kvægtorvet fremstår i dag som en bagside, der fungerer på bilernes præmisser.

Men Kvægtorvet har potentiale. Det ligger i kanten af bymidten med landskabelige træk i form af åsen. Samtidig er Næstved i befolkningsmæssig fremgang, og der investeres i byen. Derfor ønsker kommunen at omdanne torvet til et levende byrum med opholdskvaliteter og mulighed for afvikling af events. 

Landskabelig trappe og nyt byrum

Vi støtter projektet sammen med Næstved Kommune. En ny trappe skal fremhæve Åsen og landskabet, og torvet skal udvikles, så det indbyder til ophold. Næstved kommune forventer, at projektet vil styrke bymidtens detailhandel og danne grundlag for en øget investeringslyst på naboarealet, der i dag fungerer som parkering.