x

Utilfredshed med Huseftersynsordningen

I en rapport udarbejdet i forbindelse med det tidligere projekt 'Huseftersynsordningen - plus, minus ti år' viste det sig, at op mod 25 % af forbrugerne var utilfredse med Huseftersynsordningen, og en del af utilfredsheden hang sammen med kvaliteten af tilstandsrapporterne. Samtidig viste evalueringer af de bygningssagkyndiges arbejde, at ca. 30 % af tilstandsrapporterne indeholdte væsentlige fejl.

Det var baggrunden for at Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, BfBE, satte et udviklingsprojekt i gang, som skulle se nærmere på, hvordan man kunne kvalitetssikre arbejdet med tilstandsrapporterne.

Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring 

Projektet førte til, at der blev udviklet værktøjer og procedurer til brug i de bygningssagkyndiges daglige arbejde. Nærmere betegnet blev der udviklet en branchenorm for bygningsvurdering og en tjekliste for bygningsgennemgang. Branchenormen indkredsede, hvad der kunne anses for ”god skik og brug” og indeholdte blandt andet et katalog over relevante afgørelser i ankenævn med videre. Tjeklisten beskrev, hvordan man gennemgår en ejendom, så alle relevante oplysninger indsamles og vurderes på en ensartet måde. Som et led i projektet bliver tjeklisten afprøvet i praksis i en række konsulentvirksomheder.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere