x

Op mod 25 procent af forbrugerne er utilfredse med Huseftersynsordningen, og en del af utilfredsheden hænger sammen med kvaliteten af tilstandsrapporterne. Samtidig viser evalueringer af de bygningssagkyndiges arbejde, at ca. 30 procent af tilstandsrapporterne indeholder væsentlige fejl.

Det er baggrunden for at Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, BfBE, har sat et udviklingsprojekt i gang, som skal se nærmere på, hvordan man kan kvalitetssikre arbejdet med tilstandsrapporterne.

I projektet skal udvikles forskellige værktøjer og procedurer til brug i de bygningssagkyndiges daglige arbejde: En branchenorm for bygningsvurdering og en tjekliste for bygningsgennemgang.

Branchenormen indkredser, hvad der kan anses for ”god skik og brug” og indeholder blandt andet et katalog over relevante afgørelser i ankenævn med videre.

Tjeklisten skal beskrive, hvordan man gennemgår en ejendom, så alle relevante oplysninger indsamles og vurderes på en ensartet måde. Som et led i projektet bliver tjeklisten afprøvet i praksis i en række konsulentvirksomheder.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

{{ title }}

{{ description }}