x

Livsstil og naturkvalitet i byrummet

Realdania har bevilget 1,2 mio. kr. til et tværfagligt forskningsprojekt, der skal resultere i ny viden om de grønne områder i byen.

Behovet for byggegrunde i de centrale byområder er voksende, og det overvejes at bebygge byens grønne områder. Derfor vil ny viden om de grønne områders betydning for byerne være et vigtigt element i den kommunale planlægning.

Adgang til rekreative områder opfattes som en væsentlig kvalitet for en moderne metropol, og at bo i nærheden af grønne områder og vand opfattes som attraktivt og som garant for livskvalitet. Men hvordan benytter man byens grønne områder, og hvilke håb og forventninger er der til indretningen af dem?

Danmarks Miljøundersøgelser er initiativtager til et forskningsprojekt, der ikke blot skal kortlægge borgernes ønsker til indretningen af grønne områder i bybilledet, men også undersøge hvordan storbyområder fungerer som levested for dyr og planter.

Forskningsprojektet skal resultere i en rapport, der stiller retningslinjer op for en succesfuld integration af naturen i by- og regionsplanlægning.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2007
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2009
  • Støttebeløb
  • 1,2 mio. kr.

Kontakt

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}