x

Løvvangen InBetween er et projekt for omdannelse af området Løvvangen i Nørresundby, hvor en skole er nedlagt, og der skabes nye rekreative områder, der kan binde byen sammen. Som del af projektet ønsker Løvvangen InBetween og Aalborg Kommune at skabe et nyt mødested, der kan knytte de forskellige boligområder sammen.

Her lader vi projektet præsentere sig selv, gennem fire spørgsmål:

Hvilket projekt er Løvvangen InBetween?

Med beslutningen om at lukke Løvvangskolen og at bygningen skal rives ned har Aalborg Kommune igangsat et udviklingsprojekt, ”Løvvangen – InBetween”, for byområdet Løvvangen. Visionen for projektet er at skabe sammenhæng mellem Løvvangen og det øvrige Nørresundby, sætte aktiviteter i gang i området, løfte områdets fortælling og sikre bedre adgang de mange grønne områder, som ligger i og i nærheden af projektområdet.

Hvorfor er projektet vigtigt?

Projektet er vigtigt, da der med lukning og nedrivning af en central skole mangler et naturligt møde sted i lokalområdet. Byrådet har i forbindelse med lukningen af skolen samtidigt besluttet at investere 21 mio. kr. til udvikling af nye aktiviteter i området.

Hvilket problem/udfordring skal dette projekt løse?

Da projektområdet er en del af en større omdannelsesprojektets er potentiale stort. Forventning er derfor, at etablering af et nyt mødested i Løvvangen InBetweens område – enten som nybyggeri, som tilbygning til eksisterende rammer eller som omdannelse vil kunne

  • Løfte områdets fortælling
  • Skabe mulighed for et nyt mødested, hvor alle kan mødes på tværs af generationer, etnicitet og interesser
  • Placering af nye borgernære funktioner som læge og sygeplejeklinik, træningsenheden, børnetandlægeklinik mv.
  • Sætte aktiviteter i gang under rammen - hvordan kan ”aktiviteter” være med til at styrke området

Hvad skal udbyttet være af udviklingsforløbet?

Udviklingsforløbet med støtte fra Fælles Rum-puljen forventes at kvalificere mødestedet facetter set i forhold til afdækning af aktører, bruger, aktiviteter og indhold samt længere fremme i processen en konkretisering af husets funktioner, udtryk og materialevalg. I slutfasen af udviklingsforløbet er det forventningen at stå med et tegnet hus, som rummer ønsker og ideer  for et mødested for alle aldre på tværs af interesser og etnicitet.