x

Måløv Aksen skal gøre to bydele til en samlet by

Pressemeddelelse

8. maj 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Ballerup Kommune: Ballerup Kommune afholder, i samarbejde med Realdania, en indbudt projektkonkurrence om byrummet Måløv Aksen. Efter en forudgående prækvalifikationsrunde er følgende arkitekt-rådgiverteams udvalgt til at deltage i konkurrencen: I Måløv i Ballerup Kommune forbinder den såkaldte Måløv Akse det gamle Måløv med den nye bydel Søndergård på tværs af to store barrierer: Frederikssundsvejen og S-banen. Et nyt projekt har som mål at gøre strækningen mere tryg og attraktiv med den vision at gøre Søndergård til en sammenhængende del af Måløv. Realdania indgår i samarbejde med Ballerup Kommune om barriere-projektet Måløv Aksen.

Måløv er en gammel stationsby, som daterer sig tilbage til 1100-tallet. Søndergård er en helt ny bydel under udbygning. Måløv Aksen, der forbinder dem, er en vigtig gang- og cykelforbindelse, der giver beboerne fra Søndergård nem adgang til Måløvs indkøbsmuligheder og kulturtilbud – og folk fra Måløv adgang til de rekreative tilbud i Søndergård. Imidlertid er strækningen præget af de to tunneller, som fører under vejen og banen – en strækning, der hverken virker attraktiv eller tryg.

Projektets primære formål er at finde måder til at forbedre strækningen mellem Søndergård og Måløv by på trods af de givne barrierer – både tryghedsmæssigt, funktionsmæssigt og æstetisk – så strækningen bliver et attraktivt alternativ til at tage bilen. Sammenhængen mellem de to bydele i Måløv skal styrkes, såvel i borgernes bevidsthed som rent fysisk.

Det er netop barriere-problematikken, som har givet Realdania interesse for at indgå i samarbejdet om forbedring af Måløv Aksen. Problemstillingen er nemlig ikke enestående – i mange byer rundt omkring i landet har byudviklingen, og herunder trafikudviklingen, betydet at bydele afskæres fra hinanden, ikke kun rent fysisk, men også mentalt og identitetsmæssigt. Sammenhængen i byerne forringes, og det har indflydelse på byens liv og udnyttelsen af byrummene – bl.a. fordi der nemt opstår en ond spiral: beboernes tilknytning til bymiljøet svækkes, hvorved indkøbs- og trafikmønstre ændres, hvilket igen giver svagere tilknytning til byen og dermed mindre liv i byens rum.

”For Realdania har projektet demonstrationsværdi for to generelle problemstillinger”, siger Karen Skou, projektleder i Realdania, ”Dels sammenbinding af en ny bydel med en eksisterende by, dels omdannelsen af et mørkt og kedeligt tunnelområde til et attraktivt byrum.”

Realdania støtter arbejdet med Måløv Aksen med op til 5 mio. kr., og Ballerup Kommune skyder et tilsvarende beløb ind i projektet. Midlerne skal bruges til udarbejdelse af et samlet projekt for hele strækningen mellem Søndergård Torv og Måløv Bygade samt til realisering af projektets første etape: forbedring af de to tunneller under vej og bane samt området imellem dem ved Måløv Station. 

Yderligere oplysninger
Annegitte Hjort, Ballerup Kommune, tlf. 44 77 23 19
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66