x

Byggesektoren har som helhed en betydelig underrepræsentation af kvinder og af medarbejdere med anden etnisk og kulturel baggrund end dansk. Det kan på sigt blive et problem for sektoren, fordi konkurrencen om de talentfulde medarbejdere bliver stadig hårdere.

Byggevirksomhederne skal derfor som helhed blive bedre til at rekruttere nye typer medarbejdere og i takt hermed lære at håndtere den mere brogede og mangfoldige medarbejderstab.

Projektet omhandler ledelseskonceptet ”Mangfoldighedsledelse”, der fokuserer på den mangfoldige medarbejderstabs styrke og ressourcer, idet nye og anderledes synsvinkler medfører kreativitet og innovation.

Projektet fokuserer på udvikling og implementering af mangfoldighedsledelse i en enkelt stor byggevirksomhed. De erfaringer, der høstes herved, skal efterfølgende evalueres og stilles til rådighed for hele byggesektoren.