Mod en ny arkitektonisk praksis

Realdania har bevilget 800.000 kr. til et ph.d.-studium om samspillet mellem bygningers fysiske rammer og organisatorisk praksis.

Traditionelt tager arkitekter og rådgivere udgangspunkt i udvikling af bygningers æstetiske eller kunstneriske udtryk på baggrund af tekniske nøgletal, indeklimaforhold og materialekvalitet.

Der er dog i dag en skærpet bevidsthed om, at bygningers fysiske rammer kan have en betydning for adfærd i en organisation, hvorfor det synes stadigt mere relevant at gøre arkitekter og rådgivere mere bevidste om værdien af at arbejde mere dynamisk og procesorienteret samt inddrage brugerne i processen.

Med udgangspunkt i to konkrete organisationer, der står midt i en fusionsproces, vil projektet derfor studere de sociale processer, der knytter sig til designet af nye domiciler.

Hillerød Kommune skal i forbindelse med sammenlægningen med Skævinge Kommune samle de to kommuners aktiviteter i et nyt fælles rådhus – Trollesminde i udkanten af Hillerød Centrum. Signal Arkitekter fungerer som rådgiver for Kommunen.

Arkitektfirmaet Arkitema, der har fusioneret med AA Arkitekter, ønsker at kombinere den kulturelle og faglige sammenlægning med etableringen af et nyt domicil til afdelingen i København.

Projektet forankres hos Center for Ledelse i Byggeriet og forskerskolen ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS, og der vil være tæt tilknytning til de involverede tegnestuer Arkitema og Signal Arkitekter.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2005
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2009
  • Støttebeløb
  • 800.000 kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}