x

Mod en ny arkitektonisk praksis

En skærpet bevidsthed om, at en bygnings fysiske rammer kan have en betydning for adfærd i en organisation, dannede grundlag for et ph.d.-studium fra 2005-2009.

En bevidsthed om andre tilgange

Traditionelt tog arkitekter og rådgivere udgangspunkt i udvikling af bygningers æstetiske eller kunstneriske udtryk på baggrund af tekniske nøgletal, indeklimaforhold og materialekvalitet. Der skete dog et skift, hvor der kom en skærpet bevidsthed om, at bygningers fysiske rammer kunne have en betydning for adfærd i en organisation.

Et ph.d.-studium med udgangspunkt i konkrete cases

Grundet dette skift i udgangspunkt, syntes det mere relevant at gøre arkitekter og rådgivere mere bevidste om værdien af at arbejde dynamisk og procesorienteret samt inddrage brugerne i processen. Med udgangspunkt i to konkrete organisationer, der stod midt i en fusionsproces, ville et ph.d.-studium derfor studere de sociale processer, der knytter sig til designet af nye domiciler. Den ene af de to cases var Hillerød Kommune, som i forbindelse med sammenlægningen med Skævinge Kommune skulle samle de to kommuners aktiviteter i et nyt fælles rådhus – Trollesminde i udkanten af Hillerød Centrum. Signal Arkitekter fungerede som rådgiver for kommunen. Den anden case var arkitektfirmaet Arkitema, der fusionerede med AA Arkitekter. De ønskede at kombinere den kulturelle og faglige sammenlægning med etableringen af et nyt domicil til afdelingen i København. Projektet var forankret hos Center for Ledelse i Byggeriet og forskerskolen ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS. Desuden var der tæt tilknytning til de involverede tegnestuer Arkitema og Signal Arkitekter.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2005
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2009
  • Støttebeløb
  • 800.000 kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}