x

Spaden sættes i jorden til Morsø Torv

Pressemeddelelse

7. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 tages første spadestik til det nye Morsø Torv. Fornyelsen skal forbinde det gamle rådhustorv i Nykøbing Mors med torvet ved Morsø Jernstøberi.

Morsø Kommune har i de seneste år arbejdet på at højne kvaliteten for bygninger og byrum i byens historiske centrum. Den indsats rundes nu, i samarbejde med Realdania, af med en nytænkning af byens centrale torv - ”byens gulv” - i den nordlige ende af Nykøbing Mors’ centrum. 

Borgmester Lauge Larsen (S) sætter tirsdag den 8. marts spaden i jorden og markerer dermed begyndelsen på 6.000 m2 brolægningsarbejde og en spændende udsmykning af Nykøbing Mors’ centrum ved byens gamle rådhus. Området er i dag opdelt i parkeringsområde samt et mindre torv og gågader. Det bindes nu sammen i et sammenhængende torveområde, hvor der bliver plads til aktivitet og ophold. Torveområdet fortsætter samtidig det nyetablerede Støberitorv, som er anlagt ved byens tidligere jernstøberi.

Landskabsarkitektfirmaet Schønherr har udarbejdet forslaget til det nye Morsø Torv. Forslaget blev valgt på baggrund af en arkitektkonkurrence i 2010, udskrevet af Realdania og Morsø Kommune. Schønherr stod også bag renoveringen af Algade og Kirketorvet i Nykøbing Mors.

Udformningen af torvet er valgt, så den harmonerer med de historiske bygninger omkring, og sådan at der samtidig er skabt plads til liv og aktivitet.

Hovedelementerne i torvet er store belægningsflader i smukke chausse- og brosten, støbejernselementer og træer. Der bliver også etableret nye trapper og ramper til byens bibliotek samt opsat bænke og andet inventar. Alt udformes i støbejern, som harmonerer med belægningen på Støberitorvet.

Der opsættes også et monument for kunstneren Frode Jakobsen, som stammer fra Nykøbing Mors. Skulpturen er udført af kunstner Hein Heinsen og udformet i irgrøn bronze. Skulpturens motiv er en ring, der er samlet af en stor bronzeklods, som Frode Jacobsen bryder ud af det ene hjørne af.

Borgmester Lauge Larsen siger: ”Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få sat så flot et punktum for arbejdet med at skabe et levende miljø i midtbyen. Vi er rigtig glade for det inspirerende samarbejde, vi har haft med Realdania, hvor de faglige ambitioner har været høje gennem hele planlægningsfasen. Det nye torv giver os et attraktivt bymiljø, som forbinder de gamle smukke bygninger og inviterer til at bruge området på en helt ny måde. Det passer fuldender fornyelsen af midtbyen, som et attraktivt handels- og kulturområde.

Projektleder i Realdania Anne-Mette Gjeraa siger om Realdanias støtte til projektet: ”Schønherrs vinderforslag kobler gågadens indkøbskultur rigtig fint sammen med andre kulturaktiviteter og oplevelser, så borgerne i Nykøbing Mors nu får mulighed for at mødes om aktiviteter i byens rum. Projektet i Nykøbing Mors viser, hvordan man ved at tænke byrummet som en central del af planlægningen kan skabe en bedre sammenhæng i en mindre provinsby – arkitektonisk, såvel som kulturelt.” 

Fakta:

  • Morsø Kommune og Realdania har bidraget med hver 50 procent af projektets samlede budget på 14 mio. kr.
  • Anlægsarbejdet forventes at vare et halvt år med indvielse i november 2011. Brolægningsarbejdet udføres af Salling Entreprenørforretning.