x

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune ønsker at sikre mod stormfloder fra syd ved at etablere en ydre sikring ved indløbet til Kalvebodbroen. Løsningen skal beskytte mod stormflod op til hvad der svarer til minimum en 1000-års hændelse.

På grund af projektets størrelse og kompleksitet er der behov for afklaring, før der kan skabes et beslutningsgrundlag. Eksempelvis er der tale om et samarbejde mellem to kommuner af forskellig størrelse og med forskellig risikoprofil, og derfor skal der arbejdes med forskellige modeller for samarbejde og bidragsfordeling. Og så er området Natura 2000-område, dvs. et område hvor der stilles særlige krav til naturbeskyttelse, hvilket har betydning for både valg af løsning og planproces. 

Arbejdet med at skabe et solidt beslutningsgrundlag forløber i otte separate spor, hvor man skal udvikle bl.a. bidragsmodeller, dialogprocesser med interessenter, et road map for myndighedsbehandling, overblik over mulige tekniske løsninger samt miljø- og marine forhold. Et af de store spørgsmål er blandt andet, om man kan sikre sig med naturbaserede ”bløde” løsninger, eller om der er brug for diger eller andre ”hårde” løsninger. Et andet handler om inddragelsen i et område med så mange interessenter. Ud over de mange grundejere, som står til at blive ramt af en oversvømmelse, er der metrolinjer, kulturarv og andre store, fælles samfundsværdier som står til at blive berørt – så hvordan tilrettelægger man dialogen i et så komplekst interessentlandskab? Ud over beslutningsgrundlaget udarbejdes et evalueringskatalog, som opsamler og formidler erfaringer fra projektet. 

Forventet slutprodukt

Grundlag der kan indgå i beslutning om arbejde med at udvikle konkret sikringsløsninger i Kalveboderne. 

Status (august 2020)

Rapporter fra rådgiverne er ved at blive gennemgået af kommunerne.

Rådgivere

En opgave med forslag til bidragsmodeller, samfundsøkonomi og interessenter, merværdi og samordning er tildelt et hold bestående af Smith, Incentive, Rambøll og Lundgrens. En opgave med tekniske, miljømæssige og marine forhold er tildelt COWI.

Kontaktpersoner: 

Hvidovre Kommune: 
Morten Beha Pedersen
E-mail: mop@hvidovre.dk
Mobil: 25443583
                       Københavns Kommune:
Anders Edstrand
E-mail; cg8e@kk.dk
Mobil: 21796980