x

Byggeriet af NærHeden er gået i gang

Pressemeddelelse

21. marts 2016

Et nyt center for springgymnastik skal kickstarte udviklingen af den nye bydel NærHeden. Høje-Taastrup Kommune har netop taget første spadestik til centeret, og inden længe tager NærHeden fat på byggemodning af det tilstødende område.

Anlægget af det allerførste nye byggeri i NærHeden – et nyt, moderne center for springgymnastik– er nu gået i gang. Det nye springcenter, som opføres af Høje-Taastrup Kommune, kommer til at ligge centralt på det grønne loop, som skal binde den nye bydel og det eksisterende Hedehusene sammen og hvor fra det er nemt at komme til og fra Hedehusene Station.

Ole Møller, som er projektdirektør for NærHeden, ser frem til at se springcentret skyde op og glæder sig over, at det første byggeri i NærHeden kommer til at rumme et folkeligt idrætstilbud:

”En af de bærende visioner for udviklingen af NærHeden er at skabe en bydel for mennesker, hvor der er særligt gode muligheder et aktivt fritidsliv. At det første byggeri bliver Høje-Taastrup Kommunes nye center til springgymnastik understreger på alle måder, at kommunen bakker op omkring projektet”, siger projektdirektøren. 


NærHeden byggemodner omkring springcentret
 

Der sker rigtig meget i NærHeden i den kommende tid, for samtidig med, at Høje-Taastrup Kommune bygger springcentret, går NærHeden i gang med at byggemodne. Lige øst for springcenteret anlægger NærHeden et fælles ude-køkken og byhaver. Derudover bliver der arbejdet med forsyninger og omlagt flere veje og anlagt et p-areal i tilknytning til springcenteret. Endelig anlægges 1. etape af det grønne loop.

Meget mere byggeri følger

Når arbejdet med lokalplanen for NærHeden afsluttes i efteråret 2016 er vejen banet for byggemodning af hele området samt første fase af boligbyggeriet. NærHeden forhandler i øjeblikket med investorer omkring netop boliger.

Det forventes at tage cirka 20 år at udbygge alle etaper af det 65 hektar store byudviklingsområde, der med tiden vil blive hjem for 8.000 beboere.