x

Realdania har bevilget 266.000 kr. i støtte til kortlægning og efterprøvning af mulighederne for at etablere flere boliglejemål i København gennem en omdannelse af de mange tomme erhvervslejemål til boliger.

Der er i dag et stort antal ledige erhvervslejemål i København, og tilsvarende er der en række liberale erhverv, der har til huse i boliglejemål på trods af, at mange bedre egnede erhvervslejemål står tomme.

Dette står i skarp kontrast til et stærkt stigende behov for boliger i det centrale København, men omdannelsen af erhvervslejemål til boliger støder på en række udfordringer af lovgivningsmæssig, fysisk, økonomisk, politisk og social karakter.

Projektets formål er at kortlægge barriererne og derved angive, hvilke handlemuligheder der er for at omdanne ledige erhvervslejemål til boliger.

Projektet består af to hovedfaser:

  • En kortlægningsfase, der skal skabe overblik over de mulige barrierer og potentialer
  • En demonstrations- og formidlingsfase, hvor de forskellige muligheder afprøves og demonstreres i praksis gennem to konkrete demonstrationsprojekter.

Projektets kortlægnings- og analysefase strækker sig fra maj 2003 til oktober 2003, mens projektets demonstrations- og formidlingsfase strækker sig fra november 2003 til marts 2005. Projektet, der gennemføres i et samarbejde mellem Bascon A/S og Byfornyelse Danmark, vil blandt andet resultere i en pjece med formidling af projektets resultater og konklusioner.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2003
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2005
  • Støttebeløb
  • 266.000 kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}