x

Gråbrødre Plads forskønnes for 14 mio. kr.

Pressemeddelelse

29. marts 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Odense Kommune:
 
Realdania og Odense Kommune har tilsammen bevilliget 14 mio. kroner til en forskønnelse af Gråbrødre Plads. Arbejdet med pladsen er en del af Kulturstrategien, der skal styrke bylivet og synliggøre kulturen.

Ambitionerne for Gråbrødre Plads er mange. Ud over stadig at lægge gulv til markeder, udeservering, blomsterfestival og skøjtebane, skal pladsen i fremtiden også være byens platform for udstilling af intelligente eller interaktive legeredskaber. Gråbrødre Plads bliver et fleksibelt byrum, der appellerer til både ophold og aktivitet.


- Gråbrødre Plads ligger ikke langt fra Flakhaven, og den er særdeles egnet som møde-, opholds-, og aktivitetssted. Jeg ser meget frem til arbejdet med dette centrale byrum, som i den grad får et løft med støtte fra Realdania. I dag er pladsen allerede meget anvendt, og det er en smuk ramme som både rummer det moderne byliv og Odenses byhistorie. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt at varetage stedets særlige historie i forbindelse med forskønnelsen, udtaler Rådmand Anker Boye, By- og Kulturforvaltningen.


- Forskønnelsen af Gråbrødre Plads er nyskabende i sin udformning af et moderne byrum. Der er lagt vægt på byrummets placering og funktion i byen, trafikstrømme, oplevelses- og sanseindtryk samt samspillet mellem plads og bygninger, siger Karen Skou fra Realdania.


Under titlen "En plads i tiden", skal der i de kommende måneder udformes materiale til en arkitektkonkurrence. Udformningen af materialet udføres af en ekstern konsulent, og vil ske i tæt samarbejde med en række interessentgrupper, brugere, interne kommunale interesser osv.

 

Yderligere oplysninger
Projektleder Peter H. Johannessen, Odense Kommune, tlf. 65 51 27 32
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66