x

Arkitema er valgt som rådgivere på ombygningen af det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing

Pressemeddelelse

9. marts 2011

Det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn skal omdannes til et arbejdende kulturbevarings- og formidlingscenter, der samtidig fungerer som uddannelsestilbud for unge med særlige behov. Desuden skal værftet også fungere som turistattraktion. Partnerskabet bag projektet, som er blevet døbt Øhavets Restaureringscenter, har nu valgt arkitektfirmaet Arkitema som rådgivere på projektet.

Som i så mange andre tilfælde rundt om i landet har også det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing havn udtjent sit oprindelige formål. Men nu bliver det gamle værftsområde revitaliseret gennem bl.a. renovering og ombygning af de mest karakterfulde bygninger, så området i et nyt setup kan fungere som restaureringscenter for bevaringsværdige gamle nittede stålskibe. Den gamle bedding restaureres, så den igen kan fungere som centralt omdrejningspunkt for Restaureringscenterets aktiviteter og bidrage til den maritime oplevelse.

Samtidig skal værftsområdet fungere som indholdsrigt og målrettet uddannelsestilbud for sent udviklede og bogligt svage unge. Uddannelsen etableres som et såkaldt STU-tilbud, der er en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre anden almindelig ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

”Ærø Kommune ser frem til samarbejdet med Realdania, Udviklingsfonden og Arkitema om realiseringen af Øhavets Restaureringscenter,” udtaler Ærø Kommunes borgmester Karsten Landro. - ”Projektet er væsentligt for Ærø Kommune og samtidig interessant som modelprojekt, fordi det vil demonstrere, hvordan der på en meget konkret måde kan skabes udvikling i et lille ø-samfund.”

”Arkitema havde udover overbevisende arkitektkompetencer to stærke kort, nemlig en bevidst og gennemprøvet processtrategi for involvering af slutbrugeren og en på Ærø bosiddene arkitekt. Vi kunne ikke ønske os mere,” siger Frans Albertsen, Fonden Helvegsminde og Udviklingsfonden.

”Projektet rummer med sin sociale karakter en sympatisk og fin nutidig anvendelse af Ærøs maritime og industrielle kulturarv. Der er tale om en god kobling mellem værftets autentiske bygninger og anlæg og det faglige uddannelsestilbud til de unge, der ikke kan rummes i det normale uddannelsessystem,” siger Marianne Kofoed, projektleder i Realdania.

Øhavets Restaureringscenter indrettes med værksteder, undervisnings-, kultur- og formidlingsfaciliteter, der – udover uddannelsestilbuddet – kan danne rammen om en lang række aktiviteter. Det er blandt andet tanken, at Ærø Museum kan etablere skiftende udstillinger på værftet, og at Ærø Turist- og Erhvervsorganisation kan benytte skibsværftets faciliteter til eksempelvis turistbetjening og kulturelle arrangementer.