x

”Opzoomerne på dansk” udspringer fra den hollandske Opzoomer-bevægelse, hvis tanker om forskellige sociale og bymæssige problematikker er blevet bearbejdet til danske forhold via projektet ”Mere livskvalitet for mennesker i byen”.

Opzoomer-bevægelsen ønsker at opbygge sociale relationer mellem borgerne og forbedre den enkeltes forhold til nærområdet ved at lade borgernes egne ønsker om forbedring af de eksisterende forhold præge det fysiske gademiljø. Ofte omfatter projekterne meget synlige tiltag i gadebilledet som f.eks. opsætning af blomsterkummer, belysning, espalier, julepynt og juletræer.

Hovedopgaven er at få borgere i de danske byer til i gade- eller karréteams at samarbejde om konkrete, synlige projekter til gavn for det lokale områdes beboere og brugere. På samme tid arbejdes der for at danne og styrke sociale netværker på tværs af sociale, kulturelle, etniske og aldersmæssige skel i lokalområdet.

Projekterne startes som regel op på baggrund af et af opzoomernes mange borgermøder, og opzoomernes opgave er ofte at coache borgerne i de forskellige faser af projektet. En del af arbejdet består da i at få større borgergrupper til at samarbejde, og i nogle tilfælde står opzoomerne også for selve projektets organisering, for lokalisering af finansieringsmuligheder og for at indhente tilladelser fra myndighederne.

Ved siden af de konkrete projekter producerer Opzoomer Sekretariatet desuden forskellige pjecer og nyhedsbrevet Opzoomernyt. Man kan læse mere om projektet på sekretariatets hjemmeside www.opzoomer.dk

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

{{ title }}

{{ description }}