x

Yderområder på forkant: Ansøgningsfristen nærmer sig

Pressemeddelelse

12. december 2014

Med kampagnen Yderområder på forkant får op til 20 kommuner mulighed for at være med til at udvikle langsigtede strategiplaner. Målet er at vise nye veje til en realistisk, nuanceret og positiv omstilling af landets yderområder. Husk, at fristen for at byde ind udløber torsdag den 15. januar kl. 12.00.

test
Yderområder på forkant er en kampagne, der skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer – til gavn for hele landet. Med kampagnen inviteres op til 20 yderområdekommuner til at udvikle strategiplaner, som styrker kommunernes planlægning og prioritering frem mod 2030 med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og potentialer.

Kampagnen støtter hver strategiplan med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning - dog maksimalt 50 procent af projektets samlede sum. Derudover bliver et fælles netværksforløb med mulighed for at dele viden, metoder og tilgange etableret.

Et partnerskab bestående af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, KL og Realdania står bag Yderområder på forkant.


Kampagnens hjemmeside: www.påforkant.dk.