x

35 kommuner vil være Plan09 eksempelprojekt

Pressemeddelelse

11. september 2007

Plan09-sekretariatet har udsendt følgende pressemeddelelse: 35 kommuner ud af 98 vil gerne være en del af Plan09-projektet. Det var resultatet, da deadline for ansøgninger om at blive eksempelprojekt i Plan09s 2. udbudsrunde udløb den 5. september. De 35 kommuner fordeler sig på 26 ansøgninger, idet flere kommuner sammen har lagt billet ind for at blive udpeget som eksempelprojekt. Det samlede ansøgte beløb for projekteksemplerne er på godt 18 millioner kr.

Plan09 behandler nu ansøgningerne i løbet af september. I begyndelsen af oktober mødes Plan09s styregruppe for at udpege de kommende eksempelprojekter. Samtidig bliver det meldt ud, om der afholdes en 3. udbudsrunde.

Plan09 inviterede i foråret samtlige kommuner til at indsende forslag til kommunale eksempelprojekter, som kan skabe ny viden og bidrage til udvikling af nye metoder og værktøjer inden for kommuneplanlægningen. 1. udbudsrunde førte frem til fem eksempelprojekter, der tager afsæt i kommunerne arbejde med planstrategierne. 2. runde handler om udarbejdelsen af dele af eller selve kommuneplanen.

 

Målet med Plan09 er at udvikle plankulturen i Danmark, og skabe innovation generelt i forhold til kommuneplanlægningen, i og på tværs af kommunerne. Eksempelprojekterne skal bygge på en faglig nytænkning og omhandle kvaliteten i den verden vi færdes i. Plan09 er et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet.

 

Læs mere på www.plan09.dk eller kontakt:
Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, tlf. 7254 2652 / 6133 6199 eller
Christina Krog, kommunikation, tlf. 7254 2678 / 2067 0861