x

Sådan udvikler kommunerne dansk planlægning

Pressemeddelelse

11. december 2009

Hvordan udvikler kommunerne plankulturen i Danmark? Og hvordan gør de det efter den nye kommunalreform? Det har Plan09 gennem de sidste tre år undersøgt sammen med en lang række af landets kommuner. Alle erfaringer og eksempelprojekter fra processen er nu samlet i opslagsværket "Udvikling af plankultur - 27 kommunale eksempler".

Landskabsplanlægning, planprocesser, offentlig-privat samarbejde om byomdannelse og digitale kommuneplaner. Begreber og metoder i dansk planlægning er mange, og adskillige af dem er blevet afprøvet i de sidste tre år som led i Plan09s arbejde, der afsluttes med udgangen af 2009.

I alt har 27 kommuner fra hele landet deltaget i en række nyskabende og bredtfavnende eksempelprojekter. Erfaringerne fra projekterne er nu samlet i opslagsværket ”Udvikling af plankultur - 27 kommunale eksempler”. Foruden at fortælle om projektindhold og ideer lægger de kommunale planlæggere ærligt kortene på bordet og giver erfaringer, efterrationaliseringer og selvkritik videre i artiklerne i opslagsværket.

Man kan også læse om Plan09-sekretariatets øvrige arbejde, der blandt andet har bestået i seminarer, foredrag og en række andre publikationer om nyskabende planlægning.

”Udvikling af plankultur - 27 kommunale eksempler” fås hos Plan09 frem til 21. december 2009 eller så længe lager haves. Mail til plan09@blst.dk. Opslagsværket kan også downloades på: http://byplanlab.dk/plan09/www.plan09.dk/Inspiration/plan09_publikationer/index.html  

Opslagsværket er sendt til alle landets kommuner samt konsulenter inden for planlægning, uddannelsesinstitutioner mv.

På www.plan09.dk kan man finde meget mere information om alle projekter og aktiviteter, som er udførligt beskrevet med rapporter, illustrationer, meninger og erfaringer. 

Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen. Projektet afsluttes i 2009 efter tre års arbejde med at styrke udviklingen af den kommunale plankultur. Primært er det sket ved at udbyde eksempelprojekter til kommuner inden for rammerne af Kommuneplan 2009. Plan09s sekretariat har også sat en række aktiviteter i gang. Fx udgivet publikationer, holdt foredrag og seminarer og oprettet www.plan09.dk, der fra 10. januar overføres til Dansk Byplanlaboratorium på adressen: www.byplanlab.dk/plan09