x

I 2012 blev Råbjerg Mose udvalgt som ét af 10 særlige steder i landskabet. Årsagen var områdets karakteristiske og poetiske, lavmælte landskab, der er skabt af havets dynamik og består af lave strandvolde med ca. 50 meter brede, mellemliggende, forsumpede lavninger, der breder sig ud i vifteform.

Med dette projekt var planen at udvikle nye ankomstfaciliteter og et forløb til at lede besøgende gennem landskabet og samtidig værne om og skærpe oplevelsen af stedet. Da det ikke var muligt at opnå de nødvendige tilladelser fra fredningsmyndighederne, har parterne dog besluttet ikke at realisere projektet. Fredningsnævnet var indstillet på at give tilladelse til et reduceret projekt, men dette ville ikke opfylde projektets grundidé, og parterne har derfor valgt ikke at realisere det.

Primus Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter og Rambøll har udviklet projektet, hvis hovedidé var udlægning af en række pontoner i et labyrintisk system i den nordlige del af mosen for dermed at invitere de besøgende til at finde deres egen rute.

Stedet Tæller 

Projektet var i første omgang støttet gennem kampagnen Stedet Tæller, der sætter fokus på potentialerne i yderområderne.

Kampagnen Stedet Tæller

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}