Råbjerg Mose

I Råbjerg Mose får man fornemmelsen af at befinde sig langt fra civilisationen. Mosen udgør et karakteristisk poetisk og lavmælt landskab i det nordlige Jylland og strækker sig over et ca. 5 km² stort moseområde nordvest for Jerup på Skagen Odde.

Strandvolde og lavninger kaldes rimmer og dopper, og dette såkaldte 'rimme-doppe-landskab' er i geologisk forstand særegent og meget velbevaret i Råbjerg Mose. De store højdeforskelle mellem hhv. rimmer og dopper og de våde lavninger gør dog mosen vanskelig at færdes i for almindelige besøgende. Råbjerg Mose er derfor som besøgsmål forbeholdt særligt biologi-interesserede og er relativt ukendt i den brede befolkning.

Vi vil skabe bedre adgang til det særlige landskab ved at skabe  ankomstfaciliteter og et forløb gennem mosen, der synliggør og understreger mosens helt særlige landskabelige karakter. Med indgrebet tilgængeliggøres mosen for et nyt publikum, men indsatsen vil også være med til at styre de besøgendes bevægelse i området til gavn for naturkvaliteterne på stedet og ikke mindst alle de besøgende, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med dette ganske særlige sted.

Beliggende tæt på større turismecentre og med sit helt særlige landskabelige udtryk har Råbjerg Mose dog et potentiale, som initiativet skal bidrage til at forløse.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2012
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 2.5 mio. kr.
  • Partnere
  • Naturstyrelsen
  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Råbjerg Mose, 9981 Jerup

Relaterede projekter Se alle projekter

Ankomst til Verdensarv Vadehavet

Højderygstien i Odsherred

Søndervig

Marielyst

{{ title }}

{{ description }}