Råbjerg Mose

I Råbjerg Mose får man fornemmelsen af at befinde sig langt fra civilisationen. Mosen udgør et karakteristisk, poetisk og lavmælt landskab i det nordlige Jylland og strækker sig over et ca. 5 km² stort moseområde nordvest for Jerup på Skagen Odde.

Rimme-doppe-landskab 

Strandvolde og lavninger kaldes rimmer og dopper, og dette såkaldte 'rimme-doppe-landskab' er i geologisk forstand særegent og meget velbevaret i Råbjerg Mose. De store højdeforskelle mellem hhv. rimmer og dopper og de våde lavninger gør dog mosen vanskelig at færdes i for almindelige besøgende. Råbjerg Mose er derfor som besøgsmål forbeholdt særligt biologi-interesserede og er relativt ukendt i den brede befolkning.

Projektet har til formål at skabe bedre adgang til det særlige landskab. Derfor er der fokus på ankomstfaciliteterne og at få etableret et forløb gennem mosen, der synliggør og understreger mosens helt særlige landskabelige karakter. Mosen skal gøres tilgængelig for et nyt publikum, men indsatsen vil også være med til at styre de besøgendes bevægelse i området til gavn for naturkvaliteterne på stedet.

Stedet Tæller 

Projektet er støttet gennem kampagnen Stedet Tæller, der sætter fokus på potentialerne i yderområderne.

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2012
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2017
  • Støttebeløb
  • 2,5 mio. kr.
  • Partnere
  • Naturstyrelsen
  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Råbjerg Mose, 9981 Jerup

Relaterede projekter Se alle projekter

Hanstholm Vildtreservat

Filsø

Tipperne Fuglereservat

Ejerslev Havn

{{ title }}

{{ description }}