x

Overblik og sammenhæng for kræftramte i nye rådgivningscentre

Pressemeddelelse

12. december 2006

Pressemeddelelsen er udsendt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse: Kræftens Bekæmpelse vil udvikle nyt koncept til deres rådgivningscentre. Placering, bygning og indhold skal nytænkes, så der bliver en bedre sammenhæng mellem behandlingen på sygehuset og rådgivningscentrenes arbejde. Realdania har bevilget 1 mio. kr. til udvikling af et byggeprogram, der skal sætte arkitektonisk fokus på sammenhæng, åbenhed og sundhed.

Der er behov for nye ideer til, hvordan rådgivningscentrene kan give overblik og sammenhæng i de kræftramtes dagligdag mellem undersøgelser og behandlinger. Centrene skal samtidig skal være mere åbne, så de rådgivningssøgende kan bruge dem uforpligtende, når de har lyst og tid. Indretningen skal generelt understøtte filosofien om, at Kræftens Bekæmpelses rådgivningscentre skal være et åndehul for personer med kræftdiagnose og deres pårørende.

”Vi ønsker at gå nye veje ved at rykke kræftrådgivningen ind på sygehusets område for at gøre hjælpen synlig og dermed mere tilgængelig for mennesker med kræft og deres pårørende. Samtidig skal rammerne indbyde til åbenhed og samvær, der kan bl.a. kan tilgodese manges behov for at møde ligestillede og få del i andres erfaringer med kræft. Og så håber vi, at nærheden kommer til at betyde et meget tættere samarbejde med sygehuspersonalet”, siger Anne Nissen, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse.

Sundhed og arkitektur

Byggeprogrammet skal inddrage den nyeste viden om, hvordan vores fysiske rammer påvirker patienternes heling og helbred. Ideen er, at arkitekturen i de nye rådgivningscentre skal være med til at give de kræftramtes livsmod og inspiration til at udforske deres handlemuligheder.

Projektleder i Realdania Marianne Kofoed understreger vigtigheden af, at rådgivningscentrene ikke kommer til at ligne sygehuse. ”Hospitalsverdenen er for mange forbundet med angst, sygdom og bivirkninger. Derfor er det vigtigt, at rådgivningscentrene funktionelt og æstetisk giver de kræftramte ro til at overskue deres situation uden for sygehussystemet.

Nyt rådgivningscenter på vej i Aalborg

I dag driver Kræftens Bekæmpelse 15 rådgivningscentre rundt om i landet, og det er ønsket at etablere seks øvrige. Der er planer om at etablere et rådgivningscenter i forbindelse med Aalborg Sygehus, og det er i første omgang til dette projekt, at byggeprogrammet skal anvendes.

Arkitektfirmaet Arkitema er udpeget som projektleder for programmering af byggeprogrammet.

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Anne Nissen, Kræftens Bekæmpelse, tlf.: 3525 7480
Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf.: 7011 6666