x

Unge arkitekter skal tegne nye kræftrådgivningscentre til patienter og pårørende

Pressemeddelelse

5. juli 2010

Kræftens Bekæmpelse og Realdania har indgået partnerskab om at opføre op til syv nye kræftrådgivninger, der arkitektonisk skal være med til at øge livskvaliteten for kræftpatienter og deres pårørende. For at fremme den nye generation af arkitekter søges 8-10 yngre arkitekter gennem prækvalificering til at deltage i arbejdet med at tegne fremtidens kræftrådgivningscentre. Der er afsat 150 mio. kr. til projektet, og det første byggeri sættes i gang i Aalborg i løbet af efteråret.

test

Kræftens Bekæmpelse har en ambition om at oprette syv nye rådgivningscentre tæt på hospitalernes kræftcentre i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde, Næstved og Herlev. Nærheden til sygehusene vil sikre optimal tilgængelighed og synlighed og samtidig øge muligheden for samarbejde med hospitalspersonalet. Kræftrådgivningerne bliver etableret enten som nybyggeri eller ombygning af eksisterende bygninger.

Med projektet ønsker Realdania og Kræftens Bekæmpelse bl.a. at udvikle og promovere dansk arkitektur og at engagere yngre danske arkitekter i udformningen af centrene.

”Realdania vil give de unge arkitekter mulighed for at komme på banen ved hjælp af disse byggeopgaver, og den bagvedliggende ide er at få de unge arkitekter til at tænke i humanistiske baner gennem denne opgave, der har et klart socialt sigte,” siger Hans Peter Svendler, der er direktør for Realdania.

Hvem de unge arkitekter bliver afhænger af udfaldet af en prækvalifikation, som Realdania og Kræftens Bekæmpelse gennemfører i løbet af sommeren. De unge arkitekter har kun sjældent en lang liste af referencer at henvise til, og for at blive prækvalificeret skal de i stedet forholde sig teoretisk til opgaven og beskrive, hvad de vil lægge vægt på, og hvordan de vil arbejde med de særlige problemstillinger, der gælder for rådgivning af kræftramte.

”Det er vigtigt, at rådgivningscentrene funktionelt og æstetisk kommer til at give de kræftramte og deres pårørende hjælp til at overskue deres situation. Nøgleordene skal være tryghed, hjemlighed, åbenhed og nærvær. Rammerne skal indbyde til åbenhed og samvær, så behovet for at møde ligestillede og få del i andres erfaringer med kræft kan tilgodeses. Man kan sige, at rådgivningen skal være det naturlige mødested for mennesker ramt af kræft”, fortæller Anne Nissen, afdelingschef i Patientstøtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse.

Det er planen at prækvalificere omkring 10 unge arkitekter og arkitektfirmaer, der dermed gennem konkurrence får mulighed for at tegne fremtidens nye kræftrådgivningscentre.

De arkitekter, der søger at blive prækvalificeret, kan hente inspiration i modelprogrammet Kræftrådgivninger i det 21. århundrede – overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse, som Realdania og Kræftens Bekæmpelse udarbejdede i 2008.