Rabarbergårdens Lærende Landbrug

De små gårde er truet som aktive landbrug. Derfor skal der findes nye måder at bruge dem på, hvis de ikke skal forsvinde fra bygningsarven. Et projekt i Vejby forsøger at rette op på dette.

På den økologiske gård Rabarbergaarden i landsbyen Holløse, dyrker over 700 børn og unge i 'Haver til maver Gribskov' hvert år deres egne grøntsager, lærer om naturens vigtighed og laver mad af deres afgrøder.

For at give børnene mulighed for at lære endnu mere om landbruget og dyrene, er der etableret et rum i den oprindelige gård, med plads til at børnene kan arbejde med og lære om dyrene - helt praktisk.

Rabarbergaarden er en klassisk firlænget stråtækt bondegård bygget i 1875, beliggende i udkanten af landsbyen Holløse i Nordsjælland. Der er 4 hektar jord og godt 1 hektar jord bruges til 'Haver til maver'. Den resterende jord er udlagt til folde, græs og foderafgrøder til dyrene, der tæller dansk landrace gris, får, heste og fjerkræ. Rabarbergården tilstræber en 100% selvforsyning af foder.

'Haver til maver Gribskov' og relationen til lokalsamfundet

'Haver til maver Gribskov er organiseret som et samarbejde mellem Gribskov Kommune og Rabarbergaarden. Kommunen giver tilskud til faglig og kompetent undervisning til børnene i haver, natur og fremover i landbruget.

'Haver til maver Gribskov er særdeles velforankret i kommunen og der er stor kendskab til projektet blandt borgerne. Derfor nyder projektet stor opbakning fra brugerne, der tæller børn, unge, lærer og forældre men også politisk.

Rabarbergaarden er et centrum i lokalområdet for bæredygtige udvikling og bruges af mange lokale.

Haverne anses også af både borgerne i Holløse by og af politikerne for et tiltag der kan sikre at landsbyen Holløse forbliver en levende og attraktiv landsby og ikke bliver affolket.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2015
  • Støttebeløb
  • 500.000

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}