x

Ved siden af DR-Byen ligger en stor plads kaldet DR-pladsen, der for det meste ligger ubrugt hen. DR ønsker at aktivere pladsen som et samlingspunkt for leg, læring og oplevelser under navnet Ramasjanglegepladsen, hvor børn fra områdets forskellige boligområder kan mødes. Området dækker både nybyggeri i Ørestad Nord og større almene bebyggelser som Hørgården og Urbanplanen. Planen er at inddrage brugere i udviklingsfasen.

Vi lader projektet præsentere sig selv, gennem fire spørgsmål:

Hvilket projekt er Ramasjanglegepladsen? 

Ramasjanglegepladsen er et projekt der er båret af visionen om at skabe et fælles rum, hvor et trygt univers med ikoniske elementer, kan skabe rammen om leg og oplevelser på tværs af  hudfarve, sociale skel og baggrund.

I projektet vil vi invitere brugerne med ind i udviklingsfasen. Og lade deres input blive en central del af udformning og brugerflade.

Hvorfor er projektet vigtigt for jer?

Pladsen bliver en fysisk mulighed for at lege med og i de universer man kender fra skærmen. Alt det Ramasjang kan på platformene – legene, vennerne, oplevelserne, læringen – kan pludselig gøres i virkeligheden.
For DR er det vigtigt at åbne op – og skabe rum for fysiske møder, nye venskaber og store oplevelser – enten båret af egne fantasiuniverser eller større faciliterede oplevelser.

Hvilket problem/udfordring vil I løse med dette projekt?

DR ligger lige midt i et mangfoldigt område, hvor beboerprofilerne på øst og vest siden er båret af stor forskellighed i baggrund, socialklasse og hudfarve. Med udgangspunkt i Ramasjang- universet vil vi forsøge at skabe et fælles rum, hvor alle fordomme og antagelser opløses og legen og oplevelserne får lov at tage over, så øst og vest mødes på midten.

Hvad håber I på at få ud af dette udviklingsforløb?

Vi håber på at komme helt tæt på vores brugere og deres ønsker og behov. Vi håber på gennem workshops og prototyping at kunne komme frem til en konceptbeskrivelse og skitseforslag, der kan danne rammen om en ansøgning, der kan gøre Ramasjanglegepladsen til virkelighed.