x

Mange steder i Danmark har strukturelle forandringer sat bymidterne under pres. Over en årrække har bymidterne været i en bevægelse, hvor de mister funktioner og steder der understøtter fællesskaber. Det skaber risiko for, at de historiske bymidter mister deres betydning som ramme for hverdagslivet og ankerpunkt for handel, kultur, fællesskab og stedsidentitet.

Realdanias bymidteindsats skal støtte en række fysiske projekter, som giver bud på, hvordan livet i bymidterne kan udfolde sig på nye måder. Ambitionen er at fremme en omstilling mod levende og meningsfulde bymiljøer. Vi søger derfor projekter, som nytænker bymidtens tilbud og funktioner, og som udvikler steder, hvor kulturlivet, fællesskaberne, velfærdsinstitutionerne og bymidteerhvervene sammen sætter nye rammer for hverdagslivet og mødet mellem mennesker med blik for bymidtens særlige kvaliteter og kulturarv. Så bymidten styrkes og forbliver relevant og central for mødet
mellem – og aktiviteter for – byernes borgere og besøgende.

Få besked, når indsatsen åbner

Send en mail til byerformennesker@realdania.dk med emnefelt: Bymidteindsats. Så kontakter vi dig, når ansøgningsmaterialet er klar. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektchef Ditte Marquard Jessen på mail dmj@realdania.dk.

Gennem indsatsen ydes støtte til projekter i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Det vægtes, at projekterne er forankret hos civile bymidteaktører, fx cityforeninger, byfora, lokalråd, grundejerforeninger, lokale virksomheder, kulturaktører eller ejendomsejere. Kommuner kan godt være projektejere hvis det viser sig hensigtsmæssigt, men dette er ikke et krav eller en forventning.
 
Man kan søge støtte til fysiske projekter – realiseringsprojekter – og der er mulighed for at søge støtte til forundersøgelse og analyse i forbindelse med ansøgningen til et fysisk projekt. Vi forventer at støtte både større og mindre projekter.  Ansøgningsmaterialet bliver tilgængeligt på her på siden, når det er klar – formentlig omkring årsskiftet 2022/2023 Vi forventer at kunne åbne for ansøgninger omkring årsskiftet 2022/2023. Der er ikke nogen tidsfrist for at søge støtte.

 

Webinar om indsatser for levende bymidter

I august 2022 afholdt Erhvervsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen, KL og Realdania et fælles webinar om nogle af de aktuelle indsatser og støtteprogrammer for levende bymidter. Fra ca. 1:27:00 inde i optagelsen kan du se projektchef i Realdania Ditte Marquard Jessen præsentere Realdanias kommende bymidteindsats.