x

Fem teams prækvalificeret til ny fortolkning af Kerteminde Renæssancehavn

Pressemeddelelse

20. januar 2012

Ud af i alt 14 teams er fem teams nu udvalgt til at komme med forslag til, hvordan renæssancehavnen i Kerteminde kan indrettes på nye måder, der styrker bylivet.

test

Projektet omfatter nyfortolkning af den gamle renæssancehavn i Kerteminde. Området fungerer i dag blandt andet som parkeringsplads med. tilhørende veje, fortov, cykelsti og mindre friarealer. Dette projekt skal nu genfortolke renæssancehavnens kulturhistoriske og arkitektoniske identitet og genskabe et aktivt byliv i snitfladen mellem byen og vandet.

Det videre forløb

1. marts godkender Kerteminde byråd konkurrenceprogrammet
10.-24. maj 2012 vælges vinderforslaget

De fem udvalgte teams er:

Totalentreprenør

Ingeniør

Anlægsingeniør/

Trafikplanlægger

Landskabsarkitekt/

Arkitekt

M. J. Eriksson A/S

Peter Søndergaard

Orbicon

Schønherr

C. G. Jensen A/S

Grontmij A/S

sbs rådgivning a/s

Spektrum Arkitekter Aps

Hoffmann A/S

Bascon

M. S. Rosbæk

Trafikplanlægger Troels Andersen

Metopos

Exner Arkitekter A/S

Professor Ellen Braae

Per Aarselff A/S

Niras

 

Arkitema K/S

Petri & Haugsted A/S

VG entreprenør

EKJ A/S

 

Gottlieb & Palludan

Public Arkitekter

SLA-arkitekter


I alt 14 teams har deltaget i prækvalifikationen.

Læs mere om projektet på kerteminde.dk

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Kerteminde Kommune