x

Den store fortælling vinder konkurrencen om renæssancehavnen i Kerteminde

Pressemeddelelse

23. november 2012

Et team bestående af M. J. Eriksson A/S, Peter Søndergaard, Orbicon og Schønherr har med projektet ”Den store fortælling” vundet konkurrencen om at nyfortolke renæssancehavnen i Kerteminde. Vinderprojektet genfortolker renæssancehavnens kulturhistoriske og arkitektoniske identitet og genskaber et aktivt byliv i snitfladen mellem byen og vandet. Bag projektet står Kerteminde Kommune og Realdania.

Området omkring Kertemindes gamle renæssancehavn fungerer i dag blandt andet som parkeringsplads med tilhørende veje, fortov, cykelsti og mindre friarealer. Kerteminde Kommune har længe ønsket at indrette området på nye måder, der styrker bylivet. Det er bagrunden for, at Kerteminde Kommune og Realdania udskrev en totalentreprisekonkurrence om projektet, hvor fem prækvalificerede teams deltog. Vinderprojektet er udpeget på baggrund af en række foruddefinerede parametre, og bedømmelseskomitéen var ikke i tvivl om hvilket forslag, der skilte sig ud. Også byrådet i Kerteminde har nikket til forslaget.

Og vinderprojektet blev så i dag afsløret i Kerteminde, hvor bl.a. borgmester Sonja Rasmussen og direktør i Realdania Hans Peter Svendler kunne præsentere den fremtidige renæssancehavn, der som byens vartegn og indgangsportal skal styrke Kerteminde som bosætnings- og turistby.

Ny sammenhæng mellem byen og vandet

Vinderprojektet er bygget op som ”Den store fortælling” om, hvordan byen søger ned mod vandet, der gives tilbage til byen. Projektet består af tre hovedelementer, der fungerer som tre små fortællinger i den store samlede fortælling: Granittæppet, Træpromenaden og Tidevandspladsen.

Granittæppet bliver en fortsættelse af den stenbelægning, der omkranser byens kirke. Tæppet bliver brudt af et snoet vejforløb og en række opholdssteder i granit. Den nye træpromenade skal forbinde hele havnerummet i et langt forløb. Tidevandspladsen bliver en nyfortolkning af renæssancehavnen oprindelige kystlinje. På Tidevandspladsens brede rampe vil byen og vandet bogstaveligt talt smelte sammen i takt med tidevandets flod og ebbe. 

Skitser af vinderprojektet samt de øvrige fire projekter er fra 6.-20. december udstillet på Toldboden i Strandgade i Kerteminde.

Arbejdet med at bearbejde og projektere vinderprojektet går i gang allerede i begyndelsen af december. Det er planen, at det nye byrum ved havnen skal stå færdigt i forbindelse med Kertemindes 600-års jubilæum som købstad i 2013.

”Kerteminde Kommune er både stolt og taknemmelig over at Realdania støtter projektet både fagligt og økonomisk og ser frem til at realisere projektet i et fortsat konstruktivt samarbejde. Etableringen af Renæssancehavnen bliver et kæmpe løft i udviklingen af vores havneområder og viser vejen for den fremtidige udvikling,” siger borgmester Sonja Rasmussen. 

”Livskvalitet i det byggede miljø er centralt for Realdanias arbejde. Vinderprojektet formår på fornem vis at nyfortolke tidligere tiders vigtigste indgang til Kerteminde By. Projektet genskaber koblingen mellem byen og vandet, og området vil med sine nye opholdssteder og sammenhængende promenade blive omdrejningspunkt for et spændende og aktivt byrum, som igen får hjertet i Kertemindes identitet til at banke,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

FAKTA

Projektøkonomi

Den samlede projektøkonomi er på knap 23 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med 15 mio. kr. Kerteminde Kommune bidrager med 6,9 mio. kr. samt arbejdstimer.

Totalentreprisekonkurrencen

De fem totalentreprenører, der blev prækvalificeret og som deltog i totalentreprisekonkurrencen var følgende:

M. J. Eriksson A/S

Arkitekt: Schønherr

Ingeniør: Orbicon

Trafik: Peter Søndergaard

C. G. Jensen A/S

Arkitekt: Spektrum Arkitekter

Byrum & Planlægning: SBS Rådgivning

Ingeniør: Grontmij

Hoffmann A/S

Arkitekt: Exner Arkitekter

Landskabsarkitektur Professor Ellen Braae

Ingeniør: Bascon + Metopos

Strømningsforhold: M s Rosbæk

Trafikplanlægning: Troels Andersen

Per Aarsleff A/S

Arkitekt: Arkitema Architects

Ingeniør: Niras

Petri & Haugsted A/S

Underentreprenør: VG-Entreprenør

Arkitekt: Gottlieb Paludan + Public arkitekter

Arkitekt: SLA

Ingeniør: EKJ

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget har bestået af:

Medlemmerne af økonomiudvalget i Kerteminde Kommune: Borgmester Sonja Rasmussen og byrådsmedlemmerne Jørgen Schou, Hans Luunberg, Lars Ole Valsøe, Ole Christensen, Marianne Høj, Palle Hansborg-Sørensen, Axel Beck og Torben Andersen. Fra Realdania: Direktør Hans Peter Svendler og projektleder Anne-Mette Gjeraa. Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening: Emma Hessner og Mikkel Frost.

Følgende har fungeret som rådgivere for bedømmelseskomitéen: Kommunaldirektør Kristian Buhl Hansen, Direktør Lone Rossen, Arkitekt Anne Sofie Faarkrog og Museumsdirektør Erland Porsmose.