x

Den gamle stationsbygning skal genaktiveres 

I Ribe står den gamle stationsbygning fra 1887 tom. Det er DSB Ejendomme, der ejer bygningen, og de ønsker gennem deres indsats 'Nyt liv på stationerne' at genaktivere bygningen. Derfor har de valgt at udleje den charmerende bygning til lokale ildsjæle, som der med deres projekt igen vil skabe liv på den gamle station.  

Fra stationsbygning til madstation

Den fredede stationsbygning skal med respekt for bygningsarven transformeres til en madstation. Ideen er, at ventesalen i fremtiden skal bruges som folkekøkken og til salg af lokalt og regionalt producerede fødevarer. På 1. salen skal der være en madskole og forskellige formidlingsaktiviteter. Vi støtter projektet for at bidrage til udvikling af bygningsarven og give den et nutidigt indhold. 

Et nyt lokalt samlingssted

Foreningen Ribe Madstation består af lokale aktører, der gennem en årrække har arbejdet for projektet. Med Ribe Madstation ønsker de at udbrede kendskabet til egnens fødevarer gennem markeder, kurser, events og foredrag. Derudover er ideen, at bygningen også skal danne ramme for koncerter og foredrag. Stationen bliver på den måde fortsat en vigtig del af byens historie og identitet som et nyt lokalt samlingssted for mad og fællesskab.