x

Dragør har 13 km kyststrækning, hvoraf en del ligger lavt og ud til åbent hav, hvilket gør Dragør Kommune udsat i forhold til havvandsstigninger. Dragør er samtidig en forholdsvis lille kommune, og Dragør by rummer et sårbart bevaringsværdigt kulturmiljø. Endelig rummer den lange kysttrækning syd for byen, med udsigten ud over havet, et vigtigt rekreativt aktiv for kommunens borgere. Det er nogle af de udfordringer Dragør Kommune står overfor og skal have til at gå op.

Dragør Kommune ønsker et parallelopdrag om udviklingsplan for delstrækningerne ved Dragørs gamle by og havn og ved byområdet Søvang. I arbejdet skal både borgere, eksperter og andre aktører inddrages, og der skal arbejdes med helhedsløsninger, der både sikrer kommunen og det sårbare kulturmiljø, men samtidig bevarer kulturmiljøet og de rekreative værdier.

Målet er et solidt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag, der indeholder vision, tidsplan og plan for etapedeling.